Pisarna za prenos / Spela

Domov

Podporne dejavnosti Instituta
Prenos tehnologije
Komunikacija znanosti

spela3.png

Špela je poročena z Rokom in ima štiri otroke;
Doro, Svita, Luno in Ano.


DR. ŠPELA STRES, LinkedIn
vodja Centra za inovacije in prenos tehnologij, CTT

Izobraževanje
MBA, Cotrugli Business School, član AMBA, 2014
LLM, Magistra prava intelektualne lastnine, Pravna fakulteta, Univerza v Torinu in WIPO, 2012
Patentni zastopnik, strokovni izpit URSIL, 2011
PhD, Doktorat znanosti. Podiplomski študij fizike jedra in osnovnih delcev na FMF Univerze v Ljubljani, 2005
BA, Univ. dipl. režiser. Akademija za gledališče radijo in televizijo, Univerza v Ljubljani, 2005
BSc, Univ. dipl. fizik. Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani, 1996


Izpopolnjevanje v tujini
1997 CERN-JUAS, Ženeva, Švica
1998-2000 Deutsches Elektronen Synchrotron (DESY), Machine Physics Group, Hamburg, Nemčija
2007 MIT Boston Industrial Liason Office
07-11 izobraževanja na področju prenosa tehnologije (ASTP, CERN, EEN, IEEE NSS/MIC, Leuven R&D)
2011 University of Turin, Faculty of Law, Torino, Italija
2011 World Intellectual Property Office, Ženeva, Švica Study Visit
2014 UNITT, Universiy Network for Innovation and Technology Transfer, Toranomon, Minato-ku, Tokio, Japonska


Raziskovalna področja
Upravljanje s tehnologijami. Inovacijski management. Prenos tehnologije iz znanstvenoraziskovalnih ustanov v gospodarstvo. Vpliv ekonomske politike na uspešnost gospodarstva. Študij možnosti uporabe silicijevih detektorjev v medicini pri mamografskih slikanjih, medicinska fizika. Spinska dinamika v visokoenergijskih pospeševalnikih elektronov, stohastične metode, fizika pospeševalnikov, dinamika curkov delcev
OBJAVEInstitut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si