Organizacija obiskov / varnost


NAVODILA VARNOSTNI SLUŽBI IJS


IJS koordinator obiskov obvesti vodjo varnostne službe o obiskih vsaj 7 dni pred obiski.

Informacije o prihajajočih obiskih so dostopne tu.

1. Vodja varnostne službe naj:

  • - PISNO obvesti vratarje;
    - pripravljeni naj bodo vratarji na OBEH vhodih.

2. Vratarji naj:

  • - skupine zadržijo, dokler jih ne prevzamejo za to poklicani odsečni koordinatorji obiskov (ki so o dogajanju obveščeni);
    - v primeru kakršnihkoli težav pokličejo koordinatorja obiskov IJS.


V VEDNOST DIREKTORJEVI TAJNICI

Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
IJSobiski@ijs.si