Organizacija obiskov / sole

Domov

Institut in gospodarstvo
Obiski na IJS
Mladi raziskovalci, štipendije

Stefan.jpg

Na Institutu verjamemo, da ne zadostuje le s pomočjo znanja in denarja ustvarjati novo znanje, temveč je ravno toliko pomembno iz znanja ustvarjati denar in z znanjem omogočiti razvoj novega znanja. Verjamemo, da je povezovanje šolstva, gospodarstva in znanosti eden temeljev uspešnega razvoja na znanju temelječe družbe.

SODELOVANJE INSTITUTA "JOŽEF STEFAN" S ŠOLSKIM SISTEMOMSodelavci Instituta "Jožef Stefan" sodelujejo in so sodelovali pri več projektih, ki povezujejo znanost in šolstvo.

  • Form It: cilj projekta je bil presoditi možnosti sodelovanja in pretoka znanja med znanostjo in šolstvom.Sodelovanje šolarjev, dijakov, učiteljev in profesorjev Instituta "Jožef Stefan" je obojestransko in interaktivno.

Po dogovoru ogled steklopihaškega dela ali ali predstavitve v drugih odsekih.

Največ teh obiskov poteka v okviru šolske izbire Poskusi v kemiji (ponavadi manjša skupina), so pa tudi splošni (ponavadi večje število učencev). Del obiskov po laboratorijih je interaktiven. Obisk oz. predstavitve kemijskih poskusov opravimo tudi na vaši šoli po dogovoru in delno interaktivno.

  • Mentorsko sodelovanje s šolami, učenci delajo v laboratorijih Instituta in/ali na šoli, po dogovoru med mentorjem Instituta in mentorjem iz šole.

  • Prikaz ali tečaji kemijskih poskusov za učitelje potekajo na Institutu ali po šolah.

  • Izobraževanja za učitelje v skupinah do 40 oseb potekajo skozi celo leto. O napredkih ter stanju na področju sodobne znanosti predavajo raziskovalci Instituta, obiskovalci pa si ogledajo tudi izbrane laboratorije Instituta.


Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
IJSobiski@ijs.si