Organizacija obiskov / programi1 / vec1.3


3. program - Znanje, sistemi, materiali in okolje


U9.jpg

1. Sinteza materialov (K8), vodja prof. dr. Darko Makovec

Glavna področja našega dela so magnetni in večfunkcionalni nanomateriali in drugi materiali ter polprevodne keramike.


2. Odsek za inteligentne sisteme (E9), vodja prof. dr. Matjaž Gams

Osnovni cilji našega odseka so preučevanje teoretičnih osnov inteligentnih sistemov in razvoj inteligentnih sistemov v aplikativne namene na področju inteligentnih informacijskih storitev, analize podatkov, inteligentnega preiskovanja spleta, podpore odločanju, inteligentnih agentov, govornih in jezikovnih tehnologij, inteligentnega doma, inteligentne proizvodnje in ekonomije.


3. Odsek za sisteme in vodenje (E2,pdf)

Področje dela našega odseka je avtomatizacija vodenja strojev, naprav, tehnoloških in drugih procesov z uporabo sodobnih algoritmov in namenske računalniške opreme. V dvajsetih letih obstoja je odsek za domače in tuje industrijske partnerje izvedel okrog 200 projektov.


4. Center za prenos znanja na področju informacijskih tehnologij (CT3), vodja mag. Mitja Jermol

Ukvarjamo se največ z vodenjem in organizacijo evropskih projektov, organizacijo tečajev, seminarjev, konferenc in poletnih šol z namenom približati nove tehnologije končnim uporabnikom - največkrat industriji.


5. Odsek za elektronsko keramiko (K5), vodja prof. dr. Barbara Malič

Ukvarjamo se z uporabo keramičnih materialov v elektroniki: pripravljamo keramične materiale in določamo strukturne ter elektro-mehanske lastnosti.


6. Odsek za komunikacijske sisteme (E6), vodja prof. dr. Gorazd Kandus

Osnovna dejavnost našega odseka je raziskovanje, razvoj in načrtovanje sodobnih telekomunikacijskih omrežij ter iskanje novih postopkov za vzporedno in porazdeljeno računanje in računalniške simulacije.


7. Znanosti o okolju (O2), vodja prof. dr. Milena Horvat8. Odsek za računalniške sisteme (E7), vodja doc. dr. Gregor Papa

Ukvarjamo se z razvojem naprednih računalniških struktur in zmogljivih algoritmov za obdelavo velikih količin podatkov ter sistemov za učinkovito interakcijo med človekom in računalnikom. Pozornost namenjamo tudi samopopravljivim in samoorganizirajočim sistemom, modeliranju in optimiranju kompleksnih, dinamičnih in nedeterminističnih sistemov. V okviru navedenih raziskav razvijamo aplikacije na področjih proizvodnje, transporta, energetike, okoljske vzdržnosti, bioinformatike, zdravja in medicine.


9. Odsek za tehnologije znanja (E8), vodja prof. dr. Nada Lavrač

Ukvarjamo se z metodami analize podatkov, ki omogočajo odkrivanje zanimivih vzorcev in novih znanj iz podatkov. Razvijamo tudi sisteme za zapis, obdelavo in uporabo tako pridobljenega znanja.