Organizacija obiskov / programi1 / vec1.1


PREDSTAVITVE INSTITUTA "Jožef Stefan"1. program - Snov, robotika


F3.2.jpg

1. Odsek za tanke plasti in površine (F3)

Naša osnovna dejavnost so raziskave in razvoj trdih zaščitnih prevlek, to so le nekaj mikrometrov debele plasti zelo trdih materialov, s katerimi orodja in strojne dele zaščitimo pred obrabo in s tem povečamo njihovo obstojnost.


2. Odsek za teoretično fiziko (F1)

Ukvarjamo se s fiziko osnovnih delcev, predvsem s fenomenologijo osnovnih delcev, poenotenjem interakcij in problemom več teles, potem s fiziko trdne snovi, denimo z relaksorji, kvantnimi pikami, visokotemperaturno superprevodnostjo, nanofiziko in kompleksnimi mrežami ter s fiziko mehke snovi in biofiziko, torej s tekočimi kristali, koloidi, DNA, virusi in lipidnimi vesikli.


3. Odsek za fiziko trdne snovi (F5)

Ukvarjamo se s preučevanjem novih sistemov, ki kažejo izredne lastnosti na različnih skalah: od molekulske (nanometrske) do kristalne (milimetri). Zanimajo nas predvsem njihove elektronske, optične ali pa magnetne lastnosti.


4. Odsek za fiziko nizkih in srednjih energij (F2)

Naš odsek je eden izmed najstarejših na institutu, saj izvira iz časov, ko je bil institut še "nuklearni" v pravem pomenu te besede. Nadaljujemo tradicijo vrhunskih raziskav na področju jedrske (srednje energije) in atomske (nizke energije) eksperimentalne fizike. Temeljne znanstvene raziskave opravljamo predvsem na pospeševalnikih v tujini. Delo v domačih laboratorijh in na pospeševalniku v Podgorici pa je namenjeno uporabnim raziskavam na različnih področjih, kjer lahko uporabimo svoje izkušnje iz jedrske eksperimentalne fizike: od arheologije, ekologije do raziskav novih materialov in lastnosti plazme za potrebe fuzijskega reaktorja. Navsezadnje ponujamo svoje znanje tudi na trgu z meritvami ionizirajočega sevanja in radioaktivnosti, pri čemer si prizadevamo za razvoj novih merilnih metod in doseganje najboljših merilnih zmogljivosti.


5. Center za elektronsko mikroskopijo (CEM)

Imamo laboratorij za pripravo vzorcev, vrstične elektronske mikroskope, presevne (transmisijske) elektronske mikroskope in temnico za razvijanje filmov. V laboratoriju imamo naprave za pripravo vzorcev, ki jih nato analiziramo in karakteriziramo z mikroskopom. Mikroskope uporabljamo za analizo zelo majhnih dimenzij, to je mikro- in nanodimenzij. Poleg tega, da lahko delamo analizo, lahko mikroskop uporabimo tudi za eksperimente, tj., da lahko izvajamo tako imenovan "in-situ" eksperiment.


6. Tehnologija površin in optoelektronika (F4)

Ukvarjamo se z obdelavo površin različnih izdelkov in polizdelkov, ki jih izdelujejo naši industrijski partnerji iz Slovenije in tujine. Za obdelavo materialov uporabljamo četrto agregatno stanje snovi, to je plinska plazma. Površine materialov analiziramo z vrhunskimi metodami za karakterizacijo površin in tankih plasti, kamor spadata predvsem rentgenska fotoelektronska spektroskopija in spektroskopija Augerjevih elektronov.


7. Odsek za raziskave sodobnih materialov (K9)

Ukvarjamo se z osnovnimi raziskavami, kot so: študij faznih ravnovesij v večkomponetnih oksidnih sitemih, reakcijski mehanizmi, povezava med kristalno strukturo, mikrostrukturo in lastnostmi keramičnih materialov, sinteza in karakterizacija nizkodimenzionalnih nanostruktur, študij samourejanja nanodelcev v večplastnih polielektrolitskih nanostrukturah, sinteza tankih plasti s sol-gel-metodo ter sinteza in karakterizacija steklastih materialov, in z aplikativnimi raziskavami, kot so: razvoj materialov za LTCC-tehnologijo, študij procesiranja in materialov za večplastne elektronske komponente (keramični kondenzatorji, piezoaktuatorji, varistorji itd.) in supertrdih materialov ter raziskave dielektrične keramike za visokofrekvenčne aplikacije napetostno prilagodljivih dielektrikov, mineralnih vlaken za zvočne in toplotne izolacije.


8. Laboratorij za odprte sisteme in mreže (E5)

Aktivnosti laboratorija so usmerjene v raziskave in razvoj omrežij naslednje generacije, telekomunikacijskih tehnologij, komponent in integriranih sistemov ter storitev in aplikacij informacijske družbe, predvsem tistih, ki zagotavljajo učinkovitejše in prodornejše uresničevanje koncepta vseživljenjskega učenja. Pomagamo pri gradnji mostu med teorijo in prakso telekomunikacij in vzdržujemo aktivnosti na področju razvoja uporabniku prijaznih aplikacij.


9. Odsek za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko (E1)

Razvijamo različna znanja o gibanju robotov in ljudi ter ta znanja uporabljamo v industriji, vrhunskem športu in medicini. Ta znanja in dolgoletne izkušnje združujemo na sodobnih tehničnih področjih, kot so napredna avtomatizacija, inteligentna in servisna robotika, ter na človeških ciljnih področjih biokibernetike in ergonomije.