Organizacija obiskov / priprave / Notranje / podjetje09 / 2

V našem podjetju vidimo dobre možnosti in potenciale za sodelovanje z IJS na različnih področjih, na katerih je naše podjetje aktivno:

- raziskave in razvoj na področju mobilnih transakcijskih sistemov (npr. mobilno plačevanje) ter s tem povezanih področij (varnost, kriptografija, prenos in obdelava podatkov...);
- raziskave in razvoj na področju sodobnih vgrajenih (embedded) sistemov;
- raziskave na področju nekontaktne komunikacije kratkega dosega (RFID, NFC, nekontaktne pametne kartice...);
- raziskave na področju alternativnih virov energije;
- raziskave na področju računalniškega vida (procesiranje videa in slike, razpoznavanje vzorcev…);
- raziskave na področju digitalnega procesiranja signalov (procesiranje govornih signalov, izločanje robustnih značilk, govorni portali, avtomatsko razpoznavanje govora, avtomatska sinteza govora...);
- raziskave na področju merilne tehnologije (npr. senzorji nivoja tekočin...), uporaba optike v merilni tehnologiji;
- raziskave na področju avtomatike in robustne kontrole.Naše podjetje tesno sodeluje s podjetjem Ultra, d. o. o., in ima pri ARRS registrirano raziskovalno skupino »Ultra Advanced Research« (šifra 1699). Močan raziskovalno razvojni potencial našega podjetja temelji na 4 zaposlenih doktorjih znanosti in 1 magistru znanosti. Poleg tega se v podjetju usposabljata 2 mlada raziskovalca (MR v industriji), ki opravljata enovit doktorski študij.

Glede na zgoraj našteto bi se želeli udeležiti dneva odprtih vrat, ki bo v soboto, 28. 3. 2009, ter tam spoznati aktivnosti posameznih raziskovalnih skupin IJS, s katerimi bi potencialno lahko v prihodnje navezali sodelovanje pri različnih razvojno-raziskovalnih projektih. Prosim, sporočite uro pričetka dneva odprtih vrat. Če je možno, bi prosili za dodatne informacije v zvezi z zainteresiranimi raziskovalnimi skupinami na IJS (nazivi raziskovalnih skupin, njihove aktivnosti).

www.margento.com