Organizacija obiskov / prevzemi


POTEK OGLEDA


  • - vodja predstavitve enote na prevzemnem mestu čaka na skupino od 5 minut pred do 10 minut po dogovorjenem času;

    - tja mu skupino pripelje vodja predstavitve predhodne enote;

    - razen za prvo/zadnjo predstavitev v nizu, ko obiskovalce vodja predstavitve enote prevzame/odda pri glavnem vratarju;

    - če skupina ne pride v dogovorjenem časovnem okvirju, vodja predstavitve enote pokliče tajnico enote, kjer bi se moral ogled Instituta nadaljevati ali "IJS koordinatorja obiskov" in poskrbi za nadaljevanje obiska.na krov