Ime strani: Organizacija obiskov / poverjenik

OBISKI NA INSTITUTU "JOŽEF STEFAN"

Poverjeniki obiskov: dr. Špela Stres, Lea Kane, dr. Kristina Žagar, Marko Soderžnik

e-pošta: IJSobiski@ijs.si


Prošnje za obisk, predloge in pripombe lahko pošljete po e-pošti: IJSobiski@ijs.si