Organizacija obiskov / organizacijski

PODATKI ZA ORGANIZATORJE

Komurkoli je organizacija zaupana, o tem takoj po elektronski pošti z vsemi znanimi podrobnostmi obvesti Špelo in Polono.

vrsta dela

oseba

tel.št.

e-pošta

zunanji/notranji/prostovoljni

organizator dogodkov

Polona Strnad

polona.strnad@ijs.si

N

koordinator obiskov IJS

dr. Špela Stres

041917994

spela.stres@ijs.si

N/P

so-koordinator obiskov IJS

Kristina Žagar

031605374

kristina.zagar@ijs.si

N/P

varnostna služba

Jože Matko

joze.matko@ijs.si

N

priprava IKT-opreme (prenosnik, projektor, ...)

Tomaž Krištofelc

040245233

tomaz.kristofelc@ijs.si

N/P

naročanje pogostitev na IJS

Petra Nartnik

051681720

N

fotografiranje

Marjan Smerke

marjan.verc@ijs.si

N

table za usmerjanje

izposoja LCD-monitorja

Peter Stante

041622444

display@siol.net

Z

izposoja stolov

Mirjana Lesar

mirjana.lesar@ijs.si

P

pomoč pri pripravi prizorišča

Janko Gerjol

-

N/P

oblikovanje in tisk vabil

Suzi Korošec, Marjan Verč

suzi.korosec@ijs.si marjan.verc@ijs.si

N

cvetličar

Z

pomoč pri organizaciji glasbenih točk

mag. Irena Debeljak

Z

Večina navedenih sodelavcev lahko pri organizaciji dogodka zelo pomaga.

Nekateri to počnejo zunaj okvira delovnih dolžnosti.

Za dodatne informacije in podatke o nenavedenih mobilnih številkah pokličite Špelo Stres.

Priprave.

Notranje strani obiskov.

Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
IJSobiski@ijs.si