Organizacija obiskov / navodila


NAVODILA ZA KOORDINATORJE OBISKOV


1. Koordinator obiskov IJS iz Centra za prenos tehnologij in inovacij od naročnika pridobi naslednje informacije:

 • - termin obiska (praviloma četrtek), ura (med 9:00 in 14:00) in trajanje obiska
  - kateri program bi si želeli ogledati
  - število in starost udeležencev obiska
  - naslov naročnika in kontaktno osebo (ime, priimek in telefon)

Če se planira 1 urni obisk, se lahko planira tri odseke po 20 minut. Obisk se vpiše v spletno stran: http://www.ijs.si/ijsw/DOV/priprave

Skupine obiskovalcev se planira tako, da je v eni skupini največ 15 učencev.

Kopijo vsebine programa obiska in spletno povezavo na obisk z oznako, da program ni potrjen, ni varnosti, ni organiziran, se nato pošlje v potrditev naročniku, če se strinja s programom.

Obisk mora biti potrjen, objavljen in napovedan po odsekih vsaj 14 dni vnaprej.

2. Namestnik poverjenice obiskov nato:

 • - s potrjenim obiskom seznani odsečne koordinatorje obiska,
  - ko vsi potrdijo termine, predlog obiska na spletu označi z "Organiziran je!",
  - o obisku obvesti vodjo varnostne službe (joze.matko@ijs.si) najmanj teden dni pred izvedbo obiska ter predlog obiska označi z "Varnost je!",
  - odgovoren je, da so vse potrebne informacije za izvedbo obiskov dostopne na spletnih straneh in
  - pretekle obiske shranjuje z glavne spletne strani na Pretekle obiske.

3. Koordinator obiskov organizira izvedbo posamezne predstavitve enote:

4. Vodja predstavitve:

 • - ob prevzemu prejme spisek udeležencev obiska;
  - skupino vodi po svoji enoti od prevzema do predaje.

Kot vodje predstavitve so z vednostjo vodje odseka vsakokrat posebej lahko odgovorni različni sodelavci odseka, vključno s koordinatorjem.

Z morebitnimi vprašanji naj se vodje predstavitev obrnejo na koordinatorja obiskov (svoje enote)!


Koordinatorji.


na krov

Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
IJSobiski@ijs.si