Organizacija obiskov / marec / Desno

DAN ODPRTIH VRAT Instituta "Jožef Stefan"

Vsako leto gospodarstvenike, raziskovalce, študente, šolarje in vse ostale vabimo, da se udeležijo dneva odprtih vrat, ki poteka predvidoma zadnjo soboto v marcu. Dan odprtih vrat je predvidoma za potrebe obiskovalcev iz osnovnih šol, gimnazij ter druge organizirane skupine, razširjen na teden odprtih vrat v času Stefanovih dni, ki navadno potekajo konec marca, saj 24. marca praznujemo obletnico rojstva velikega slovenskega znanstvenika Jožefa Stefana.

V letu 2015 bo Dan odprtih vrat na Institutu "Jožef Stefan" potekal 28. marca 2015.

Potek dneva odprtih vrat 2015.


OBISKI ZA ŠOLE IN VEČJE ORGANIZIRANE SKUPINE SO OB PREDHODNJI NAJAVI MOGOČE KADARKOLI MED 23.3. in 28.3.2015 med 8.30 in 16.00. INDIVIDUALNE OSEBE, DRUŽINE IN MANJŠE SKUPINE (POD 7 OSEB) SO LEPO VABLJENE NA OBISK V SOBOTO, 28.3.2015.
V TEDNU PRED TEM OBISK INDIVIDUALNIH OBISKOVALCEV ZARADI ORGANIZACIJSKIH ZAHTEV NI MOGOČ.

Prosimo, sporočite svoje pripombe ali nova naročila na IJSobiski@ijs.si!


Navodila za koordinatorje.
2010 2009 Slike 2008