Organizacija obiskov / RIC / koordinatorji

Koordinatorje obiskov na Reaktorskem centru v Podgorici prosimo, da:


- prvi koordinator v programu počaka skupino na parkirišču pred ICJT

- drugi koordinator v programu počaka na parkirišču pred ICJT na morebiten presežek obiskovalcev

- prvi koordinator odpelje svojo skupino na ogled in jo preda ob polni uri drugemu koordinatorju na prevzemni točki

  • 1.program: v avli RC 2.program: v laboratoriju 3.program: pri pospeševalniku

- drugi koordinator na prevzemni točki prevzame skupino in jo odpelje na svoj del ogleda, od tam pa nazaj na parkirišče pred ICJT

- v primeru presežka obliskovalcev si prvi in drugi koordinator skupini na prevzemni točki izmenjata

Tako bo zagotovljena varnost in preglednost vodenja obiskov tudi po Reaktorskem centru v Podgorici.


POSEBNO OPOZORILO ZARADI VARNOSTI PRI OBISKU REAKTORJA:

Napovedani obiskovalci morajo prinesti sezname s sabo. Posebej mora biti zapisano ime odgovorne osebe, ki je seznam sestavila.

Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
IJSobiski@ijs.si