Organizacija obiskov / Program1


OBISKI INSTITUTA "Jožef Stefan"1. program - snov, robotika


V tem programu lahko za ogled izberete poljubno zaporedje predstavitev s področja raziskovanja novih materialov, novih postopkov, orodij in tehnologij.

Zaporedne predstavitve, ki so v tem programu na voljo, so:

1. Odsek za tanke plasti in površine (F3)
2. Odsek za teoretično fiziko (F1)
3. Odsek za fiziko trdne snovi (F5)
4. Odsek za fiziko nizkih in srednjih energij (F2)
5. Center za elektronsko mikroskopijo (CEMM)
6. Tehnologija površin in optoelektronika (F4)
7. Odsek za raziskave sodobnih materialov (K9)
8. Laboratorij za odprte sisteme in mreže (E5)
9. Odsek za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko (E1)


Več o predstavitvah.


Vsebina ogleda.