Ime strani: Okoljske tehnologije

Okoljske tehnologije

Odsečna spletna stran

Center odličnosti Okoljske tehnologije
Jamova 39
1000 Ljubljana
Slovenija

Poslanstvo

Center odličnosti “Okoljske tehnologije” združuje raziskovalne kapacitete raziskovalnih institutov in univerz s potrebami gospodarstva za celovito reševanje okoljskih problemov. 14 interdisciplinarnih raziskovalno-razvojnih projektov, ki jih Center trenutno izvaja, posega na različna področja, od razvoja novih analiznih metod, uporabe naravnih metod čiščenja odpadnih voda do razvoja in optimizacije novih proizvodnih tehnologij. Osnovna vizija centra je ustvarjanje konkurenčnega znanja, tehnologij in izdelkov, ki bodo ohranjali naše okolje v skladu z načeli trajnostnega razvoja. Z ustanovitvijo centra je nastala mreža raziskovalnih, projektantskih in izvedbenih kapacitet, ki je zmožna dvigniti inovacijsko usposobljenosti slovenskega gospodarstva, vzpodbujati enakomerni regionalni razvoj in omogočiti izobraževanje kadrov v raziskovalni sferi in gospodarstvu. Center ponuja mladim raziskovalcem možnosti sodelovanja z industrijo in industrijskim partnerjem dostop do vrhunskega znanja in raziskovalne opreme.

Vodja centra

dr. Milena Horvat
Odsek za znanosti o okolju
Institut »Jožef Stefan«
Jamova 39
1000 Ljubljana

Tel.: (01) 5885 389
Fax: (01) 5885 346
e-pošta: milena.horvat@ijs.si

Kontakt

dr. Sonja Lojen
Tel.: (01) 5885 393
Fax: (01) 5885 346
e-pošta: sonja.lojen@ijs.si

Tajništvo

Barbara Korc
Tel.: (01) 5885 355
Fax: (01) 5885 346
e-pošta: barbara.korc@ijs.si