Obsevanje in testiranje elektronike za ITER

Obsevanje in testiranje elektronike za ITER
Skupina: Reaktorski infrastrukturni center

Zaradi dobrega dela v preteklosti in odlične karakterizacije reaktorja nam je ITER zaupal nalogo obsevanja in testiranja elektronike za največji fuzijski reaktor ITER. Delo je bilo opravljeno v sodelovanju z družbo National Instruments, ki je proizvajalec elektronske opreme. Mi pa smo poskrbeli za obsevanje pod natančno znanimi in določenimi pogoji. Namen eksperimenta je bil določiti nevtronske flukse, pri katerih začno nastajati napake pri obdelavi signalov, ter pogledati, ali so poškodbe reverzibilne.