Page name: Objavljanje in razvoj mobilnih aplikacij

Objavljanje in razvoj mobilnih aplikacij

V okviru projektov ali raziskovalnega dela se lahko zgodi, da razvijate programsko opremo oz. aplikacije za operacijske sisteme, ki imajo vgrajeno platformo za objavljanje in nameščanje aplikacij. Te platforme do določene mere ščitijo registrirane blagovne znamke in imena ustanov, zato ne morete preprosto navesti svoje organizacije. Če želite aplikacije namesto pod lastnim imenom objaviti pod imenom Instituta "Jožef Stefan", morate uporabiti ustrezen račun, ki ga je institut v ta namen odprl na različnih platformah.

Podprte platforme z računom IJS

Trenutno imamo na voljo račune za naslednje platforme:

 • Apple AppStore (produkti za platformo iOS, torej iPhone, iPod Touch in iPad)

 • BlackBerry World (aplikacije za platformo BlackBerry OS 4.5 ali več, ne glede na format aplikacije)

 • Google Play (produkti s platformo Android)

 • WindowsPhone8 Store (produkti s platformo WindowsPhone8)

 • Windows Store (aplikacije za namizje MS Windows)

Trenutni status (od oktobra 2013): Apple AppStore Google Playstore, BlackBerry World in Microsoftovi računi so funkcionalni.

Omejitve in pravila dopustne uporabe

Pri vseh platformah smo registrirani le za objavo brezplačnih programov brez finančnih komponent ter zavezani standardnim pravilom uporabe platform. (V pomoč razvijalcem bomo na tem mestu objavili skrajšano različico skupnih pravil uporabe za vse platforme z račuom IJS.)

Uporaba računov in dostop

Na tem mestu bo objavljena dokumentacija glede dostopa in objave za razvijalce na posameznih platformah. V tej fazi še vzpostavljamo pravila dobre prakse, diskusija pa bo potekala na poštnem seznamu.

Vse platforme razen Microsoftovih omogočajo, da ima vsak razvijalec svoj osebni račun, vmesnik pa omogoča strukturirane skupine. Primer takšne organizacije: krovni IJS račun v vlogi administrorja, ki določa pravice posameznim uporabnikom, release managerji imajo ključ za podpisovanje in objavljanje posameznih aplikacij, drugi uporabniki pa lahko objavljajo le interne različice.

Microsoftovi računa takšnega mehanizma ne poznajo: Thread: Company Account with multiple developers

Kjer bo to mogoče, bomo skušali olajšati delo tako, da bomo posameznikom omogočili brezplačne račune oz. ustrezno dokumentacijo za kritje strškov iz projektnih virov, vodjem razvoja pa samostojno objavljanje aplikacij.


Administrativni račun se imenuje appdev@ijs.si - kar je tudi poštni kontakt za _vse_ administraitvne račune.

(Izjema je Apple AppStore, ki vztraja na individualnem računu, ki je trenutno Jan Jona Javorsek oz. jona.javorsek@ijs.si - kljub temu, prosim, uporabljajte zgornji kontakt.)

Če se želite vključiti v razvijalsko skupino, prosim, pošljite zahtevek na appdev@ijs.si in navedite ID svojega obstoječega računa, da vas bomo lahko vključili v razivjalsko skupino oz. v primeru Microsoftovih računov evidentirali. Samodejno vas bomo tudi prijavili na poštni seznam.

Če potrebujete več informacij oz. bi radi sooblikovali postopke in pravila delovanja, uporabite poštni seznam.

Poštni seznam

Diskusija o uporabi računov IJS za platforme za objavo aplikacij poteka na poštnem seznamu appdevs@ijs.si

Poštni seznam je zaprt in interne narave, tako da je na njem varno diskutirati o rečeh, kakor so varnostni ukrepi in dostop do raznih servisov.

Na seznam se lahko prijavite preko spletnega vmesnika.

Teme poštnega seznama:

 • dostop do platform za objavo mobilnih aplikacij
 • upravljanje z računi in aplikacijami
 • izmenjava informacij o platformah, razvoju programske opreme, razpoložljivosti strojne opreme in dokumentacije
 • pravila dopustne uporabe platforme IJS za objavo mobilnih aplikacij
 • obvestila o spremembah dostopa in uporabe

Zaželeno je, da so vsi razvijalci mobilnih aplikacij člani poštnega seznama, da bodo pravočasno obveščeni o morebnitnih spremembah uporabe.

Objavljanje aplikacij

Platforme zagotavljajo osnovno varnost in sledljivost tako, da razvijalci pred objavo podpišejo aplikacije s kriptografskimi ključi.

V okolju Apple AppStore za to potrebujete ključ, ki vam ga ustvari okolje. Število ključev je omejeno in je že izčrpano - če ga nimate, se morate obrniti na appdev@ijs.si.

V okolju Google PlayStore pa ključ (in keystore) ustvarite sami. Za posodobitve aplikacije boste potrebovali dostop do ključa, zato keystore, geslo za keystore in geslo za ključ varno shranite in poskrbite za varnostne kopije ter dokumentacijoo. Če izgubite dostop do ključa, ne boste več mogli objaviti posodobljene različice aplikacije in boste prisiljeni odjaviti aplikacijo in ponoviti postopek preverjanja in objave aplikacije.

Navodila za postopek objave so dostopna preko razvijalskih orodij vseh platform. Nekatera okolja za večplatformni razvoj aplikacij sama skrbijo za ključe nekaterih platform.

Prenos obstoječih aplikacij

Različne platforme imajo različne pristope k prenosu.

Google PlayStore

Za prenos potrebujete transaction ID obeh računov (dobite ga v Google Wallet dashboard), oba računa morata tudi biti aktivna. Trenutno ne podpiramo apliakacij z naročninami in transakcijami, pri katerih je prenos bolj zapleten ali celo nemogoč. Zahtevnejši API tudi zahtevajo posebne postopke, ki so opisani na strani z navodili za prenos.

Apple Appstore

Apple Appstore malce drugačen pristop k prenosu obstoječih aplikacij, ker se za upravljanje z aplikacijami uporablja iTunesConnect (in ne Developper Member Center). Vendar je tudi v tem primeru mogoče prenesti aplikacijo, ne da bi se spremenil status na AppStore starneh, število prenešenih/prodanih aplikacij ipd. Navodila za prenos opozarjajo na omejitve - ni mogoče prensti aplikacij, ki uporabljajo naslednje možnosti:

 • iCloud entitlement.
 • Passbook entitlement.
 • in-App purchase subscriptions (auto-renewable, free, or non-renewing).

Za prenos je treba poznati Apple ID računa IJS, ki je jan.javorsek@ijs.si ter Team ID računa IJS: SUG6H696L9

O prenosu nas, prosim, obvestite z e-pošto na appdev@ijs.si, da se izognemo napakam in nesporazumom, ter nam ob tej priliki še javite pravilne meta-podatke za preverjanje in objavo aplikacij. Zahteve so enake, kakor ob lastni objavi, in sicer:

 • New App Metadata

 • App Review Contact Information

  • First Name
  • Last Name
  • Email Address
  • Phone Number (with int. calling code)
 • App Store Contact Information:

  • Trade Name: IJS

  • Trade Rep First Name
  • Trade Rep Last Name
  • Address Line 1: Jamova ulica 39

  • Address Line 2
  • City: Ljubljana

  • State
  • Postal Code: 1000

  • City: Slovenia

  • Email
  • Phone Number (with int. calling code.)

Microsoft Marketplace

Prenos aplikacij je mogoče izvesti, dokler je račun aktiven, vendar zahteva neposredno komunikacijo s podporo (Microsof Support).

Za prenos boste potrebovali naslednje podatke:

 • Current Account (Account with apps)

  • Microsoft Account:
  • Publisher Name:
  • Developer GUID:
 • For every app to be migrated

  • App Name:
  • App GUID:
 • Transferring to Account (Target Account):

  • Publisher Name: Jožef Stefan Institute

  • Microsoft Account: appdev@ijs.si

  • Developer GUID: 3f3aee34-117a-40c1-b86a-d47d4e59a170

 • Confirm with a YES that you have backed up all download reporting and paid transactions (if applicable).

Zahtevani so vsi podatki (vključno z YES na koncu), ne glede na to, da plačanih transakcij ne podpiramo.

Pri prenosu se izgubijo podatki transakcij in prenosov aplikacije (ohranijo pa se vsi podatki, ki jih vidijo uporabniki, vključno z ocenami v Microsoft Marketplace).

Med prenosom ni dovoljeno nadgrajevati aplikacij. Postopek ni dolgotrajen.