Nov robustni algoritem za prognostiko ležajev

Nov robustni algoritem za prognostiko ležajev
Skupina: Odsek za sisteme in vodenje

Zanesljivo napovedovanje trajnostne dobe ležajev zgolj na podlagi tekočih meritev vibracij in temperature je v industrijski praksi zelo relevanten in hkrati zelo zahteven problem. Raziskovalna skupina je v letu 2012 razvila nov postopek, ki temelji na entropijskih indeksih, izračunanih iz vibracijskega signala. Način temelji na spektralni dekompoziciji signala z uporabo paketne valčne analize ter analize porazdelitve energije v posameznem listu transformacijskega drevesa. S koncepti Jensen-Renyeve entropije, divergence in kompleksnosti je mogoče posredno spremljati trajnostni cikel ležaja. Razvit je bil tudi postopek za učenje relacij med entropijskimi indeksi in preostalo trajnostno dobo ležaja. Posebnost postopka je v tem, da ne potrebuje podatkov o spremenljivih obratovalnih razmerah.

Postopek smo preizkusili na izmerjenih podatkih, ki so jih za namen tekmovanja (tako imenovani "data challenge") pripravili prireditelji mednarodne konference IEEE Prognostics and Health management 2012. Na voljo so bili podatki, pridobljeni na eksperimentalni napravi pri različnih trajnostnih preizkusih. Udeleženci tekmovanja so imeli nalogo, da na podlagi skromnih podatkov napovejo preostalo trajnostno dobo ležajev. Skupina avtorjev z Odseka za sisteme in vodenje na IJS je s svojimi algoritmi dosegla izvrsten drugi najboljši rezultat v konkurenci 20 ekip (iz svetovno znanih univerz in industrijskih podjetij).