Negotovosti računskega modela hladilnega elementa diverterja

Negotovosti računskega modela hladilnega elementa diverterja
Skupina: Odsek za reaktorsko tehniko

Odsek za reaktorsko tehniko IJS zadnjih nekaj let sodeluje z raziskovalnim centrom Karlsruhe (KIT) pri razvoju modularnega diverterja bodoče demonstracijske fuzijske elektrarne DEMO. Na odseku izvajamo zahtevne računalniške simulacije hlajenja in toplotnih obremenitev konceptnih modelov hladilnih elementov diverterja. V letu 2012 smo v ugledni znanstveni reviji objavili postopek za analizo negotovosti parametrov računskega modela hladilnega elementa, ki upošteva tudi negotovost eksperimentalnih podatkov. S tem smo bistveno pripomogli k večji natančnosti računskih simulacij, kar smo prikazali na primeru simulacije eksperimenta ciklične toplotne obremenitve hladilnega elementa diverterja. ...