Nadgradnja orodja GRASS-RaPlaT za izračun pokritosti z radijskim signalom z metodami na principu sledenja radijskim žarkom

Nadgradnja orodja GRASS-RaPlaT za izračun pokritosti z radijskim signalom z metodami na principu sledenja radijskim žarkom
Skupina: Odsek za komunikacijske sisteme

Načrtovanje pokritja z radijskim signalom v mobilnih radijskih omrežjih je zapleten proces, ki od načrtovalca zahteva obilo znanja in izkušenj s področja širjenja radijskega valovanja. V procesu načrtovanja mobilnih radijskih omrežji si načrtovalci pomagajo s programskimi orodji, ki imajo poleg visoke cene še dve slabosti in sicer, ne omogočajo integracijo orodji v enotni informacijski sistem mobilnega operaterja ter ne dovoljujejo dodajanja novih in spreminjanje obstoječih modelov razširjanja radijskega signala. Vključitev načrtovanja mobilnih radijskih omrežji v enotni informacijski sistem zahteva razvoj programskih modulov za izračun pokrivanja z radijskim signalom. Za vodilnega slovenskega ponudnika elektronskih komunikacij Telekom Slovenije, d. d., in z njegovo pomočjo smo v zadnjih letih razvili vrsto programskih modulov za izračun pokritja z radijskim signalom. Moduli so del odprtokodnega geografskega informacijskega sistema GRASS. Z uporabo Pythonskih skript smo module povezali v enotni informacijskih sistem Telekoma Slovenije.

V letu 2012 smo modulom za izračun širjenja radijskega valovanja na podeželju in primestnem okolju dodali module za izračun širjenja radijskega žarka v mestnih okoljih, ki temeljijo na principu sledenja radijskim žarkom. Slednje omogoča bolj natančen izračun jakosti radijskega signala tako v mestih kot tudi na podeželju z bolj razgibanim terenom. Ker so metode sledenja radijskim žarkom računsko zelo zahtevne, smo raziskali tudi možnosti za njihovo vzporedno implementacijo na grafičnih procesorjih.