Na sledi Higgsovemu bozonu

Na sledi Higgsovemu bozonu
Skupina:Odsek za eksperimentalno fiziko osnovnih delcev

Eksperimenta ATLAS in CMS sta predstavila rezultate iskanja dolgo pričakovanega Higgsovega bozona. Oba eksperimenta sta opazila nov delec z maso okoli 125-126 GeV, kar je približno 135 mas protona. Pri eksperimentu ATLAS med 3000 znanstveniki iz 175 institucij sodeluje tudi deseterica slovenskih znanstvenikov z Instituta "Jožef Stefan" in Univerze v Ljubljani. Oba eksperimenta ob Velikem hadronskem trkalniku LHC v CERN-u v Ženevi pridno beležita trke protonov. Skupno število trkov v letu 2012, podano z integrirano luminoznostjo okoli 13 fb-1, je že za faktor dva preseglo tisto, ki je bilo doslej objavljeno v člankih. Do konca leta 2012 tako pričakujemo skupno integrirano luminoznost več kot 20 fb-1, kar bo omogočilo podroben vpogled v lastnosti Higgsovega bozona.