Modularna senzorska platforma VESNA

Modularna senzorska platforma VESNA
Skupina: Odsek za komunikacijske sisteme

V skupini SensorLab (http://sensorlab.ijs.si/) smo razvili senzorsko platformo VESNA (angl. VErsatile platform for Sensor Network Applications), ki jo odlikujejo visoke procesne zmogljivosti, majhna poraba moči in združljivost z vrsto komunikacijskih tehnologij. Modularna zasnova in odprte specifikacije strojne ter programske opreme zagotavljajo enostavno in učinkovito prilagodljivost potrebam uporabe v raziskavah, razvoju ali končnih produktih. Z vertikalno integracijo tehnologij brezžičnih senzorskih omrežij in semantičnih tehnologij, kot tudi uporabo algoritmov strojnega učenja in odločanja, platforma podpira koncept storitveno orientiranega senzorskega omrežja.

S stališča implementacije platforma VESNA sestoji iz treh tipov modulov, ki se pri izvedbi senzorskega vozlišča kombinirajo skladno z vsakokratnimi zahtevami aplikacije. Jedrni modul (angl. Sensor Node Core – SNC) temelji na zmogljivem mikrokrmilniku, omogoča kombinacijo različnih napajalnih virov in ima vse vmesnike za priklop periferije ali razvojnih orodij. Radijski moduli (angl. Sensor Node Radio – SNR) so namenjeni izvedbi brezžičnega senzorskega omrežja, pri čemer različice podpirajo vrsto tehnologij in obratovalnih frekvenčnih območij. Razširitveni moduli (angl. Sensor Node Expansion – SNE) omogočajo realizacijo aplikacijsko odvisnih funkcionalnosti in prehoda v druga komunikacijska omrežja. Prek vrste digitalnih in analognih vmesnikov platforma podpira širok nabor senzorjev in aktuatorjev.

Glede na zahteve posamezne aplikacije se lahko platforma uporablja z izbranimi operacijskimi sistemi ali brez njih (npr. Contiki), poleg tega pa lahko nanjo namestimo tudi virtualni stroj Java ali vgrajeni spletni strežnik. Platforma podpira brezžične senzorske tehnologije, kot so ZigBee, Wireless M-BUS, 6LoWPAN, ANT in Bluetooth, uporablja pa se lahko tudi kot fiksni ali mobilni prehod v obstoječa komunikacijska omrežja, kot so Ethernet, GSM/GPRS in Wi-Fi. Za naprednejšo uporabo skupina SenzorLab razvija specializirano senzorsko ontologijo in vrsto orodij za samodejno odkrivanje senzorskih virov in njihovo sestavljanje v virtualna omrežja.

Senzorsko platformo VESNA uporabljamo v vrsti domačih in mednarodnih projektov, med katerimi so Kompetenčni center KC OPCOMM, 7.OP ICT-CREW, 7.OP ICT-ABSOLUTE, 7.OP ENV-CITI-SENSE in ARRS raziskovalni projekt J2-4197, kot tudi pri sodelovanju z industrijskimi partnerji.