Metodologija ocenjevanja strategij obratovanja bioloških procesov za ćiščenje odpadnih voda

Metodologija ocenjevanja strategij obratovanja bioloških procesov za ćiščenje odpadnih voda z upoštevanjem negotovosti in različnih možnih izidov
Skupina: Odsek za sisteme in vodenje

V sodelovanju z GIRO Technological Centre, Barcelona, Španija, smo v letu 2012 raziskovali problematiko ocenjevanja strategij obratovanja bioloških procesov za čiščenje odpadnih voda. Predlagali smo novo multikriterijsko metodologijo, ki temelji na analizi matematičnega modela procesa ob upoštevanju negotovosti in različnih mogočih izidov. Metodologija uporablja simulacijo MonteCarlo in verjetnostno teorijo, s katerima analiziramo izbor rizičnih strategij obratovanja z več mogočimi izidi. Preizkusili smo jo na modelu anaerobnega reaktorja, ki je prilagojen za doziranje različnih vrst substrata. Pokazali smo, kako se z aproksimacijo z modeli na osnovi Gaussovih procesov zmanjša računska zahtevnost multikriterijske analize in kako je mogoče določiti področja zanesljivosti strategij obratovanja ob upoštevanju negotovosti in različnih mogočih izidov. Področje zanesljivosti je na modelu anaerobnega reaktorja prikazano kot področje verjetnosti ustavitve proizvodnje bioplina pri različnih strategijah doziranja substrata. Rezultate raziskav smo objavili v mednarodni reviji Water Research, ki je najpomembnejša znanstvena revija (ima najvišji faktor vpliva) na področju obravnave vodnih virov.