Metoda za lokalizirano funkcionalizacijo polimernih izdelkov

Metoda za lokalizirano funkcionalizacijo polimernih izdelkov
Skupina: Odsek za tehnologijo površin in optoelektroniko

V letu 2012 je bil podeljen ameriški patent US 8,247,039 B2, s katerim ščitimo metodo in napravo za lokalizirano funkcionalizacijo polimernih materialov. Metoda temelji na kombinaciji obdelave polimerov z neravnovesno plinsko plazmo in termične defunkcionalizacije. Izdelke iz polimernih materialov najprej izpostavimo reaktivnim plinskim delcem v kisikovi plazmi, kot so nevtralni atomi v osnovnem ter prvem metastabilnem vzbujenem stanju, in molekulam v obeh metastabilnih stanjih, s čimer zagotovimo enakomerno funkcionaliziranost s polarnimi skupinami po celotni površini obdelovanca, ne da bi s tem spremenili druge lastnosti. Za defunkcionalizacijo izkoristimo pojav spontane degradacije površinskih funkcionalnih skupin, ki je posledica lokaliziranega segrevanja izbranega dela površine polimernega izdelka. V prednostni obliki za lokalizirano termično obdelavo izkoristimo obdelavo z elektronskim curkom, ki ga je mogoče izostriti pod lateralno razsežnost mikrometra. Ker lahko elektronski curek vodimo po izbrani površini, se s curkom obdelani predeli defunkcionalizirajo, tako da ostanejo funkcionalne skupine samo na neizpostavljenih predelih površine polimerov. Nanosi tretjega materiala na površino polimernih izdelkov so zaradi tovrstne obdelave porazdeljeni na specifičnih predelih izdelkov glede na zahteve uporabnikov.

[PRIPNI]
Fotografija plinske plazme za funkcionalizacijo polimerov