Metahevristični pristop za reševanje kompleksnih optimizacijskih problemov

Metahevristični način reševanja kompleksnih optimizacijskih problemov
Skupina: Odsek za računalniške sisteme

Na odseku za računalniške sisteme smo razvili sodoben metahevristični način reševanja kompleksnih optimizacijskih problemov, ki je bil v letu 2012 objavljen v ugledni reviji Information Sciences. Način je zasnovan po vzorih iz narave, saj temelji na posnemanju delovanja kolonije mravelj, kjer združba s stigmergijo inteligentno rešuje zahtevne naloge, ki jih primitivni posameznik samostojno ne bi rešil. Razviti optimizacijski algoritem uporabljamo tako v teoretičnih kot praktičnih raziskavah. Z njim uspešno rešujemo probleme s področja inženirstva, logistike, sistemske biologije in ekologije.