Magnetno usmerjene tanke plasti, pripravljene z urejanjem nanodelcev

Magnetno usmerjene tanke plasti, pripravljene z urejanjem nanodelcev barijevega ferita v električnem in magnetnem polju
Skupina: Odsek za sintezo materialov

V okviru mednarodnega projekta MNT-ERA NET II, FERFIT, 430-26/2009/6, "Ferrite Thick Films for Integrated Circuits", smo razvili postopek za pripravo magnetno usmerjenih plasti barijevega ferita, ki so namenjene za uporabo v nerecipročnih magnetnih napravah, delujočih v območju milimetrskih valov. Del sedanjih nerecipročnih naprav je trajni magnet, ki omogoča magnetno nasičenje feritne komponente. V našem primeru smo izkoristili veliko kristalno in magnetno anizotropijo barijevega ferita za pripravo magnetno usmerjenih plasti z usmerjenim nanosom v električnem ali magnetnem polju. Razložili in optimizirali smo tudi sam mehanizem urejanja nanodelcev barijevega ferita med obema procesoma. Pri električnem usmerjanju se med procesom elektroforeze nanodelci barijevega ferita usmerijo v skladu z delujočimi hidrodinamskimi silami zaradi velike anizotropije oblike (tanke ploščice), kar, skupaj z delovanjem elektro-osmotskih sil, omogoča nalaganje ploščic vzporedno s podlago. Pri magnetnem usmerjanju pa delce med nalaganjem iz suspenzije in sušenjem usmerimo z zunanjim magnetnim poljem, delujočim pravokotno na podlago. Dosežek je opisan v D. Lisjak, S. Ovtar, J. Phys. Chem. B, (2012), dx.doi.org/10.1021/jp305256t