Magnetno hlajenje

Magnetno hlajenje
Skupina: Odsek za nanostrukturne materiale

Zlitina Gd5Si2Ge2 je material z gigantskim magnetokaloričnim učinkom (ΔS) vendar s tako velikimi histereznimi izgubami, da pri cikličnem delovanju magnetnega hladilnika praktična uporaba ni mogoča. V dostopni literaturi je bilo do sedaj znano, da je histerezne izgube mogoče znižati z dodatkom majhnih količin železa, vendar pri tem pride tudi do zmanjšanja ΔS.

Z dodatkom majhne količine železa na način, da ta simultano nadomesti oba elementa v osnovni zlitini, to sta Ge in Si, ter s sofisticirano temperaturno obdelavo smo dosegli drastično zmanjšanje magnetnih izgub, ne da bi se pri tem znižal magnetokalorični učinek. Pripravili smo zlitino, ki jo je mogoče uporabiti kot delovni material za magnetni hladilnik, ki bo deloval v območju sobne temperature.