Page name: Licenčna programska oprema na IJS

Licenčna programska oprema na IJS

<!> Za vsa morebitna dodatna pojasnila v zvezi z licenčno programsko opremo na IJS se lahko obrnete na SPI (Mitja Lasič - 3370).

OPOZORILA

/!\ Opozorila o delovanju MS programske opreme

Splošno

IJS ima sklenjeni dve pogodbi o najemu Microsoftove programske opreme:

  • raziskovalci IJS: Open Value Subscription – Education Solutions (OVS-ES)

  • neraziskovalci IJS: Enterprise Agreement Subscription (EAS)

Pogodbi sta sklenjeni za obdobje 1.1.2017 - 31.12.2019.
V tem obdobju moramo ob začetku vsakega koledarskega leta potrditi (ali ustrezno spremeniti) število tako najetih licenc za vso programsko opremo, ki jo pogodbi zajemata.

Skozi ti najemni pogodbi imajo vsi zaposleni na IJS na voljo naslednjo programsko opremo:

  • Windows (operacijski sistem za osebne računalnike)

  • Office (programski paket, ki vsebuje Word, Excel, PowerPoint, Outlook ...)

/!\ Opozorilo: Programa Visio in Project Manager nista več vključena v programski paket Office, zato jih zaposleni na morejo uporabljati na osnovi veljavne pogodbe o najemu MS programske opreme. Enote, ki želijo ta dva programa uporabljati, jih morajo kupiti pri zunanjem ponudniku te programske opreme.

Pogoji uporabe najete licenčne programske opreme

/!\ Opozorilo: Pogoj za uporabo najete Microsoftove programske opreme na računalniku je, da imamo za ta računalnik tudi predhodno kupljeno licenco operacijskega sistema.

  • Pri raziskovalcih (pogodba OVS-ES) je ta kupljena licenca lahko katerakoli verzija operacijskega sistema - tudi najcenejša verzija HOME Win10 Education Licensing Overview.

  • Pri neraziskovalcih (pogodba EAS) je ta kupljena licenca lahko katerakoli verzija operacijskega sistema - razen najcenejše verzije HOME.

/!\ Opozorilo: Nalepka s kodo, ki smo jo odstranili z računalnika, ki smo ga odpisali, ne more biti več uporabljena kot dokazilo za licenco pri novem računalniku! Zato moramo pri nakupu novega računalnika OBVEZNO KUPITI TUDI OPERACIJSKI SISTEM! Priporočljivo je, da kupimo najcenejši operacijski sistem, ki je v tistem trenutku na voljo na trgu, tega pa nato nadgradimo s polno verzijo novejšega operacijskega sistema, ki je na voljo preko najemne pogodbe.

Dostop do licenčne programske opreme

Dostop do najete licenčne MS programske opreme je na dveh IJS strežnikih (na obeh je ista programska oprema):

  • \\U-NAS01.ijs.si\IJS_Lic$
  • \\U-NAS02.ijs.si\IJS_Lic$

Za dostop potrebujete:

  • Uporabniško ime: IJS
  • Geslo: ijsuporabnik

(!) Nasvet: Povezavo na strežnik vzpostavite v Windows File Explorerju. Kratka navodila za vzpostavitev povezave do mrežnega diska s programsko opremo.

/!\ Opozorilo: Instalacij NE ZAGANJAJTE DIREKTNO iz map na strežniku! Vsebino si kopirajte na svoje diske (in po potrebi ISO datoteko zapečite na CD/DVD medij, oziroma si pripravite zagonski USB ključ).

/!\ Opozorilo: Po končanem kopiranju NE POZABITE ODSTRANITI mapiranega diska v Windows FIle Explorerju (disconnect)!

(!) Nasvet: Pri morebitnih težavah pri dostopu do najete licenčne programske opreme se obrnite na SPI (Mitja Lasič - 3370, Mato Nowak - 3433).

Aktivacija programske opreme

Če boste pri instalaciji najete MS programske opreme potrebovali licenčne ključe, se ti nahajajo na navedenih strežnikih v datoteki Licencni_kljuci_IJS.xlsx.

/!\ Opozorilo: CMI je v IJS omrežju postavil strežnik KMS (Key Management Server), ki skrbi za aktivacijo novo instaliranih operacijskih sistemov na IJS (od vključno Windows Viste dalje). Ko na računalnik instalirate tak operacijski sistem in računalnik nato priključite v omrežje s pravilno vpisanimi mrežnimi parametri (tudi DNS!), bo za njegovo aktivacijo samodejno poskrbel KMS strežnik, zato vam ne bo potrebno vpisati licenčnega ključa (spodnja slika). Pri tem je potrebno vedeti, da taka aktivacija ni časovno neomejena. Tako aktiviran računalnik bo vsakih sedem dni skušal kontaktirati KMS strežnik. V kolikor ga ne bo uspel kontaktirati 180 dni, bo ta računalnik zbrisal svojo aktivacijo, KMS strežnik pa bo zmanjšal števec aktiviranih računalnikov. Tega se je potrebno zavedati predvsem pri prenosnikih, ki jih za več kot pol leta ne priključite v IJS omrežje. V takih primerih opravite aktivacijo ročno z vpisom ustreznega licenčnega ključa.

KMS

Opozorilo glede samodejne aktivacije programskega paketa Office

Pokazalo se je, da novi KMS (2016) ne vzdržuje več samodejne aktivacije starejših verzij programskega paketa Office (2007, 2010, 2013). Zato bodo uporabniki teh starejših verzij zelo verjetno pričeli dobivati sporočila, da paket Office ni aktiviran in da bo prenehal delovati, če ne opravijo aktivacije. Uporabniki imajo dve možnosti:
- aktiviracijo opravijo z ročnim vpisom ustrezne licenčne kode (navodila spodaj v poglavju "Uporabni nasveti")
- preidejo na verzijo Office 2016

Uporabni nasveti

8.1.2019 - Windows 7, Windows Server 2008 R2 - težave pri dostopanju do skupnih diskov po instalaciji posodobitev

- Windows 7 and Server 2008 R2 updates KB4480970 and KB4480960 causing network issues

Windows - preverjanje verzije operacijskega sistema

Navodila za preverjanje verzije operacijskega sistema

Windows 10 - ročna aktivacija operacijskega sistema

Ročno aktivacijo operacijskega sistema Windows izvedemo tako, da z desno tipko miške kliknemo na gumb "START" [1] in iz menija izberemo opcijo "System" [2].

Aktivacija_1

V oknu Settings kliknemo na opcijo "System info".

Aktivacija_2

V oknu System kliknemo na ukaz "Change product key".

Aktivacija_3

V oknu Enter product key vpišemo ustrezno kodo licence [1] in nato kliknemo na gumb "Next" [2].

Aktivacija_4

V oknu Activate Windows kliknemo na gumb "Activate".

Aktivacija_5

Pojavi se obvestilo, da je operacijski sistem Windows aktiviran. Postopek zaključimo s klikom na gumb "Close".

Aktivacija_6

Office - ročna aktivacija programskega paketa

Ročno aktivacijo programskega paketa Office izvedemo tako, da v enem (kateremkoli) od programov paketa Office kliknemo na zavihek "FILE".

Aktivacija_1

V seznamu možnih ukazov na levi strani okna kliknemo na "Account".

Aktivacija_2

V desnem delu okna kliknemo na "Change Product Key".

Aktivacija_3

Pojavi se manjše okno "Enter your product key". V tem oknu najprej v spodnji okvir vnesemo ustrezno licenčno kodo [1]. Ko se pojavi kljukica [2], da je vnešena koda pravilna, kliknemo na gumb "Install" [3].

Aktivacija_4

Po pravilno zaključenem postopku se mora pojaviti napis "Product Activated".

Aktivacija_5

Office 2013 - instalacija orodja za preverjanje pravilne uporabe slovenskega jezika

(!) Nasvet: V Office 2013 lahko orodje za preverjanje pravilne uporabe slovenskega jezika instaliramo kar med pisanjem besedila v Wordu.

Vtipkamo nekaj črk in pritisnemo Enter. Nad poljem za urejanje besedila se pojavi opozorilo, da slovenski črkovalnik ni instaliran. Kliknemo na gumb "Download".

Proofing2013_1

V brskalniku se odpre spletna stran, kjer izberemo "Slovenščina", kliknemo na gumb "Download" ter nato potrdimo instalacijo s klikom na gumb "Run".

Proofing2013_2

Odkljukamo polje s katerim potrjujemo sprejem licenčnih pogojev.

Proofing2013_3

Ob koncu instalacije orodja se pojavi obvestilo, da moramo ponovno zagnati Word.

Proofing2013_4

Word ponovno poženemo in preverimo, da je orodje za preverjanje pravilne uporabe slovenskega jezika pravilno instalirano in da deluje. Po potrebi ga nastavimo za privzeti črkovalnik.

Proofing2013_5