LetnoPorociloPregled

Uvodni del

Prejeto

Lektorirano

Stavljeno

Potrjeno

Poglavje

slo

ang

slo

ang

slo

ang

slo

ang

Spremna beseda

18.12.08

19.12.08

Pomembni mejniki v zgodovini IJS

Nekdanji direktorji IJS

27.11.08

27.11.08

Organizacijska shema IJS

27.11.08

27.11.08

Vodstvo IJS

27.11.08

27.11.08

Število in sestava sodelavcev po enotah

Izobrazba sodelavcev

Prejemniki priznanj IJS

27.11.08

27.11.08

Častni in pridruženi člani, svetovalci in zaslužni znanstveniki IJS

Mednarodni odbor svetovalcev

27.11.08

27.11.08

Podpisani dogovori o sodelovanju

Mednarodno sodelovanje

Delegacije in obiski na IJS

Umetniške razstave v galeriji IJS

25.11.08

25.11.08

Sodelovanje z univerzami

Kolokviji na IJS

Finance

Število mladih raziskovalcev, sprejetih v financiranje od ARRS

Število štipendistov

27.11.08

27.11.08

Opravljena doktorska in magistrska dela

Pregled objavljenih del

Objave in dela

Nagrade in priznanja

Podeljeni patenti

Centri odličnosti

10.12.08

10.12.08

Prenos znanja

Odseki - opis dela

Prejeto

Lektorirano

Stavljeno

Potrjeno

Odsek

slo

ang

slo

ang

slo

ang

slo

ang

F1

15.12.08

15.12.08

16.12.08

29.12.08

17.12.08

6.1.09

F2

18.12.08

18.12.08

19.12.08

4.1.09

30.12.08

9.1.09

F3

24.12.08

24.12.08

24.12.08

8.1.09

30.12.08

9.1.09

F4

17.12.08

17.12.08

18.12.08

3.1.09

18.12.08

6.1.09

F5

12.12.08

12.12.08

15.12.08

26.12.08

23.12.08

8.1.09

F7

8.1.09

8.1.09

9.1.09

11.1.09

15.1.09

14.1.09

F8

8.1.09

8.1.09

9.1.09

10.1.09

17.1.09

12.1.09

F9

12.1.09

8.12.08

13.1.09

19.1.09

K1

9.12.08

9.12.08

10.12.08

17.12.08

15.12.08

19.12.08

K3

9.12.08

9.12.08

10.12.08

16.12.08

30.12.08

17.12.08

K5

7.1.09

7.1.09

8.1.09

10.1.09

19.1.09

19.1.09

K6

15.12.08

15.12.08

17.12.08

3.1.09

12.1.09

5.1.09

K7

10.12.08

10.12.08

9.12.08

18.12.08

16.12.08

23.12.08

K8

8.12.08

8.12.08

9.12.08

15.12.08

12.1.09

17.12.08

K9

19.12.08

19.12.08

19.12.08

6.1.09

7.1.09

B1

12.1.09

12.1.09

13.1.09

18.1.09

B2

8.12.08

8.12.08

9.12.08

16.12.08

16.1.09

B3

10.12.08

10.12.08

11.12.08

26.12.08

15.1.09

O2

19.1.09

19.1.09

21.1.09

E1

15.12.08

15.12.08

16.12.08

28.12.08

16.12.08

12.1.09

E2

8.12.08

8.12.08

9.12.08

15.12.08

16.12.08

E5

15.12.08

15.12.08

16.12.08

29.12.08

13.1.09

E6

7.1.09

7.1.09

8.1.09

10.1.09

13.1.09

E7

12.12.08

12.12.08

16.12.08

28.12.08

19.1.09

E8

8.12.08

8.12.08

9.12.08

15.12.08

16.12.08

E9

10.12.08

10.12.08

9.12.08

16.12.08

23.12.08

23.12.08

R4

11.12.08

11.12.08

11.12.08

26.12.08

9.1.09

RIC

6.1.09

6.1.09

8.1.09

10.1.09

19.1.09

CEM

5.1.09

5.1.09

7.1.09

10.1.09

CMI

19.11.08

19.11.08

26.11.08

16.12.08

16.12.08

ZIC

5.1.09

5.1.09

8.1.09

10.1.09

19.1.09

CEU

5.1.09

16.1.09

7.1.09

18.1.09

CT3

15.12.08

15.12.08

16.12.08

28.12.08

19.1.09

ICJT

9.12.08

9.12.08

9.12.08

19.1.09

SVPIS

8.1.09

8.1.09

9.1.09

11.1.09

19.1.09

U9

18.12.08

18.12.08

19.12.08

4.1.09

Statistika

36/36

35/36

35/36

34/36

16/36

29/36

Odseki - podatki

Prejeto

Lektorirano

Stavljeno

Potrjeno

Odsek

slo

ang

slo

ang

slo

ang

slo

ang

F1

29.1.09

F2

22.12.08

22.12.08

14.1.09

F3

9.1.09

9.1.09

12.1.09

F4

17.12.08

17.12.08

15.1.09

F5

12.12.08

12.12.08

15.1.09

F7

12.12.08

12.12.08

14.1.09

14.1.09

F8

9.1.09

9.1.09

12.1.09

12.1.09

F9

29.1.09

K1

10.12.08

10.12.08

15.1.09

K3

9.12.08

9.12.08

16.1.09

17.12.09

K5

21.1.09

K6

11.12.08

11.12.08

16.1.09

K7

16.12.08

16.12.08

16.1.09

K8

7.1.09

7.1.09

14.1.09

10.1.09

K9

15.1.09

16.1.09

B1

17.12.08

7.1.09

19.1.09

B2

18.12.08

18.12.08

19.1.09

B3

29.1.09

O2

12.1.09

12.1.09

12.1.09

E1

7.1.09

7.1.09

8.1.09

E2

7.1.09

7.1.09

20.1.09

E5

7.1.09

7.1.09

8.1.09

10.1.09

E6

7.1.09

7.1.09

8.1.09

13.1.09

E7

7.1.09

7.1.09

9.1.09

E8

5.1.09

5.1.09

14.1.09

E9

18.12.08

18.12.08

14.1.09

R4

9.12.08

9.12.08

14.1.09

RIC

6.1.09

6.1.09

CEM

/

/

/

/

CMI

19.11.08

19.11.08

ZIC

5.1.09

5.1.09

10.1.09

CEU

7.1.09

7.1.09

8.1.09

CT3

12.12.08

12.12.08

19.1.09

ICJT

9.12.08

9.12.08

19.1.09

SVPIS

8.1.09

8.1.09

11.1.09

U9

5.1.09

5.1.09

13.1.09

Statistika

32/36

31/36

18/36

5/36

4/36

Barve datumov pomenijo: rdeče: zamujen datum, črno: uresničeno.