Page name: Kronologija sistema

Kronologija sistema

Na strani so predstavljeni nekateri pomembnejši mejniki v izgradnji in delovanju sistema.
Najnovejši dogodki so na vrhu.

6.7.2015 - Nadgradnja sistema

 • Sistem je bil nadgrajen iz verzije 7.40 na 8.50.D. S tem je pridobljena nova funkcionalnost, ki bo omogočala izvedbo planirane razširitve sistema na Reaktorju (O2).
 • Ob nadgradnji sistema so bili na verzijo 1.4.y programsko nadgrajeni tudi DOX krmilniki, na katere so priključeni registrirniki za evidenco delovnega časa in za nadzor nad vstopanjem v varovane prostore.

13.4.2015 - Dodan nov registrirnik na lokaciji Jamova

 • Dodan nov registrirnik za vstop v laboratorij CEMM, ki se nahaja v E stavbi.

28.1.2015 - Dodan 4 urni dogodek BOLNIŠKA 4 URE (BO4)

 • Ker imajo nekateri zaposleni od zdravnikov predpisano vsakodnevno štiri (4) urno bolniško, smo v sistemu T&S uvedli tudi 4 urno odsotnost "Bolniška 4 ure" (BO4). Registrirana odsotnost BO4 kompenzira 4 ure vaše delovne obveze (če jo imate definirano), ne glede na to, koliko ur je vaša dnevna delovna obveza. Ostale ure do polne dnevne obveze morate "oddelati". BO4 se vnaša tako kot navadno bolniško - lahko le za en dan, lahko pa za neko daljše obdobje.

13.11.2014 - Dodani novi registrirniki na lokaciji IJS Reaktor

 • Dodan nov registrirnik FIZIKA - Glavni vhod
 • Dodan nov registrirnik FIZIKA - Stranski vhod (stopnice)
 • Dodan nov registrirnik FIZIKA - Klet
 • Dodan nov registrirnik ICJT - Glavni vhod (drsna vrata)
 • Dodan nov registrirnik ICJT - Zaposleni
 • Dodan nov registrirnik ICJT - Predavatelji
 • Dodan nov registrirnik ICJT - Stranski vhod
 • Dodan nov registrirnik ICJT - Fitnes
 • Dodan nov registrirnik MIC - Glavni vhod

23.9.2014 - Dodan celodnevni dogodek IZREDNI PLAČANI DOPUST (IZP)

 • Zaradi uskladitve z uradnimi dovoljenimi odsotnostmi na IJS smo v sistemu T&S uvedli tudi celodnevno odsotnost "Izredni plačani dopust" (IZP). Registrirana odsotnost IZP kompenzira vašo delovno obvezo (če jo imate definirano) povsem enako, kot običajni Redni dopust. IZP lahko uporabite v vseh primerih plačane odsotnosti, do katerih imate pravico po 55.a členu Kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost.

18.10.2013 - Dodan nov registrirnik na lokaciji IJS Reaktor

 • Dodan nov registrirnik v Glavni stavbi samo za registracijo OBISKOVALCEV.

20.12.2012 - Dodani novi registrirniki na lokaciji IJS Reaktor

 • Dodan nov registrirnik O2 - K26 vstop
 • Dodan nov registrirnik O2 - K26 izstop
 • Dodan nov registrirnik OVC - A
 • Dodan nov registrirnik OVC - prehod K45 v E hodnik
 • Dodan nov registrirnik OVC - tovorni vhod

1.11.2012 - Dodan nov registrirnik F7

 • Dodan nov registrirnik za vstop v nov laboratorij Odseka za kompleksne snovi F7, ki se nahaja v bivšem zaklonišču B stavbe.

11.6.2012 - Dodan celodnevni dogodek INTERNA BOLNIŠKA ODSOTNOST (INB)

 • Zaradi uskladitve z uradnimi dovoljenimi odsotnostmi na IJS smo v sistemu T&S uvedli tudi celodnevno odsotnost "Interna bolniška odsotnost" (INB). Registrirana INB kompenzira vašo delovno obvezo (če jo imate definirano) povsem enako, kot običajna Bolniška odsotnost. INB ima nastavljeno letno omejitev na 3 dni. To pomeni, da ko boste na letnem nivoju dosegli 3 dni INB, boste pri vsakem naslednjem vnosu INB opozorjeni na prekoračitev omejitve - vendar bo INB tudi v tem primeru vpisana.

30.5.2012 - Dodajanje možnosti izpisovanja Poročil v Osebne spletne dostope

 • Na željo nekaterih uporabnikov smo omogočili izpis Poročil tudi v Osebnih spletnih dostopih.

29.3.2012 - Dodajanje novega tipa poročila

 • Na željo nekaterih skrbnikov organizacijskih enot smo pripravili novo poročilo z imenom "Dogodki, saldo in opombe" in omogočili njegovo izbiro v Skupinskih spletnih dostopih.

15.3.2012 - Srečanje na temo "T&S - odprta vprašanja"

 • Po enem mesecu rednega obratovanja je bilo v veliki predavalnici srečanje "T&S - odprta vprašanja", na katerem so bila predstavljena najbolj pogosta vprašanja, odgovori nanje ter dodatna pojasnila o delovanju sistema.

 • T&S - Odprta vprašanja (ppsx)

1.2.2012 - Začetek rednega obratovanja sistema

 • Sistem je prišel v redno obratovanje. Registriranje na starih žigosnih urah ni več veljavno.

1.1.2012 - Začetek poskusnega obratovanja sistema

 • Sistem je bil dan v enomesečno poskusno obratovanje. V tem času je bilo omogočeno registriranje tudi še na starih žigosnih urah.

20.12.2011 in 22.12.2011 - Izvedba tečajev za tajnice

 • Izvedena sta bila dva tečaja za tajnice, na katerih je bila prikazana osnovna uporaba skupinskega spletnega dostopa za urejanje in izpisovanje dogodkov evidence prisotnosti.

11.05.2011 - Zaključek IJS javnega naročila

 • Zaključeno je bilo IJS javno naročilo "NADGRADNJA SISTEMA ZA KARTIČNO VSTOPNO KONTROLO IN EVIDENCA DELOVNE PRISOTNOSTI" z oznako JN09/2011.

31.03.2011 - Specifikacija zahtev za IJS javno naročilo

 • Pripravljena je bila specifikacija razširitve obstoječega sistema za vstopno kontrolo s funkcijo evidence prisotnosti. Specifikacija je bila predana v Nabavno prodajno službo IJS, ki je na osnovi te specifikacije pripravila IJS javni razpis.

2.2.2011 - Odločitev o dokončni grafični obliki

 • Na osnovi odgovora informacijske pooblaščenke je bil na kolegiju direktorja, 2.2.2011 sprejeta odločitev, da bodo identifikacijske kartice brez slike in brez IJS matične številke.

7.9.2010 - Predlog prve verzije grafične oblike enotne kartice IJS

 • Sekretariatu je bil predstavljen prvi oblikovni predlog enotne kartice IJS. V tem predlogu bi bila na kartici zaposlenih tudi slika zaposlenega ter njegova IJS matična številka. Pojavil se je dvom, da morda slika in IJS matična številka ne spadata na identifikacijsko kartico. Sekretariat IJS je zato poslal informacijski pooblaščenki vprašanje, ali sta slika in IJS matična številka morda v nasprotju s zakonskimi določili in pravili o zaščiti podatkov.

6.05.2010 - Predstavitev enotne kartice direktorju IJS

 • Direktorju IJS je bila predstavljena ideja enotne kartice. Na osnovi predstavitve je direktor izdal zadolžitev, da se projekt izvede.