Kristalna in elektronska struktura, dinamika kristalne rešetke ter termične lastnosti Lewisovih kislin

Kristalna in elektronska struktura, dinamika kristalne rešetke ter termične lastnosti Lewisovih kislin Ag(I)(SO3R) (R = F, CF3) v trdnem stanju
Skupina: Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo

V literaturi je znanih skoraj sedem tisoč kristalnih struktur spojin, ki vsebujejo [SO3CF3]-anion. Poleg teh so znane še številne druge, kjer strukturnih podatkov ni na voljo. Med takšnimi anorganskimi spojinami se srebrova(I) spojina (AgSO3CF3) največkrat uporablja pri različnih kemijskih sintezah. Vzrok je med drugim tudi njena odlična topnost v vodi in številnih organskih topilih, medtem ko so ustrezni kloridi, bromidi in jodidi netopni. Ta razlika v topnosti je gonilo pri številnih metatetičnih reakcijah (izmenjava ligandov), pri katerih prihaja do obarjanja srebrovih(I) halogenidov in vključitve [SO3CF3]-aniona v želeno spojino. V tem delu poročamo o prikladnih sintezah, kristalnih strukturah in fizikalno-kemijskih lastnostih spojin AgSO3CF3 in AgSO3F. V primeru obeh spojin smo raziskali tudi, kako poteka njun termični razpad.