Kratke info za medije

* E8, projekt VoiceTran in Zvezdne steze

* Delo, 15.12.str 26 K5, vodja odseka prof.dr. Marija Kosec za predsednico Inženirske akademije Slovenije

* [""]