Koordinacija EU projektov XLike, TOPOSYS, NRG4Cast

Koordinacija EU-projektov XLike, TOPOSYS, NRG4Cast
Skupina: Laboratorij za umetno inteligenco

Cilj Evropskega projekta XLike (www.xlike.org) je razviti tehnologije za spremljanje in razumevanja osnovnih sporočil v besedilih, ki so v različnih jezikih objavljena na internetu in v spletnih družabnih omrežjih. Glavna prispevka projekta bosta razvoj tehnik za prevod besedil v logiko ter prilagoditev obstoječih jezikovih orodij za potrebe analize besedil, ki se pojavljajo v družabnih omrežjih. Sodelujoče raziskovalne institucije bodo uporabile metode sodobne računalniške lingvistike, strojnega učenja, analize besedil in semantičnih tehnologij. Projekt XLike bo trajal tri leta, poleg IJS kot nosilca pa pri njem sodelujejo še španska Politehniška univerza iz Katalonije, nemški Inštitut za tehnologijo Karlsruhe, Univerza v Zagrebu, kitajska Univerza Tsinghua, špansko informacijsko tehnološko podjetje Isoco, Slovenska tiskovna agencija (STA) in medijska hiša Bloomberg. S projektom bosta sodelovala tudi The New York Times ter tehniški inštitut IIT Mombay.

TOPOSYS (http://toposys.org/) je triletni evropski projekt na področju dinamike večnivojskh kompeksnih sistemov (Dynamics of Multilevel Complex Systems). Partnerji so s področij statistike, strojnega učenja, računske geometrije in topologije, dinamičnih sistemov in robotike (Technion - Izrael, IST - Avstrija, KTH - Švedska, Jagiellonska univerza - Poljska). Cilj TOPOSYS-projekta je razviti matematični temelj za analizo kompleksnih sistemov, ki so vse povsod okoli nas (npr. vreme, finančni trgi in socialno omrežje). To je zahtevna naloga, predvsem zaradi kompleksnosti, ki izhaja iz povezenosti zelo različnih sistemov. Temeljna analiza nam bo pomagala pri razumevanju teh sistemov in boljšem napovedovanju vedenja predvsem z identifikacijo nestabilnosti.

Namen evropskega projekta NRG4Cast (http://nrg4cast.org/) je razvoj sistema in storitev za upravljanje, analiziranje in napovedovanje distribucije energije v realnem času za mestne ali podeželske uporabnike. Analiza informacij poteka glede na topologijo omrežij in v omrežje vključenih naprav, okoljskih podatkov in podatkov o gibanju cen energije. Storitve omogočajo podporo odločitvenemu sistemu, zaznavanju anomalij v omrežju, analizo izvira dogodkov, zaznavanje trendov, planiranje in optimizacijo porabe energije. Uporabljajo se metode strojnega učenja, podatkovnega rudarjenja in rudarjenja besedil, rudarjenja podatkovnih tokov, izločanja informacij in še drugih naprednih tehnologij. Projekt bo trajal tri leta. Pri projektu sodelujejo tako partnerji iz znanstvenih institucij kot partnerji iz gospodarstva, ki prinašajo znanje in podatke: nemški institut FIR, italijanski CSI Piemonte, Iren Rinnovabili, nacionalna tehniška univerza iz Aten, KAPE-CRES, Singularlogic in slovensko podjetje Envigence.