Kompozitni materiali na osnovi keramične faze in kovine s funkcionalizirano površino kot okolju prijazni materiali z antibakterijskim delovanjem

Kompozitni materiali na osnovi keramične faze in kovine s funkcionalizirano površino kot okolju prijazni materiali z antibakterijskim delovanjem: metoda priprave in njihova uporaba
Skupina: Odsek za raziskave sodobnih materialov

Na osnovi novega koncepta smo izdelali človeku in naravi prijazen material, ki izkazuje visoko antibakterijsko aktivnost. Gre za kompozit, sestavljen iz biokeramične, kovinske in organske faze, ki vsebuje amino in tiolne skupine. Kovinski nanodelci imajo funkcionalizirano površino in so nosilci antibakterijske aktivnosti. Učinkovitost antibakterijske aktivnosti kompozita je odvisna od izbire površinske funkcionalizacije, ki zagotavlja antibakterijsko aktivnost proti gram-pozitivnim in gram-negativnim bakterijam. Materiale smo pripravljali s sonokemijsko metodo. Le-to smo uporabili kot novo sintezno metodo za takšne materiale in se uvršča v t. i. zeleno kemijo. Novo razviti materiali izkazujejo višjo antibakterijsko aktivnost kot kompoziti na osnovi srebra, ki se največkrat komercialno uporabljajo, kar kaže na možnost učinkovite zamenjave človeku in naravi neprijaznih materialov. Patentna prijava št. 201200204.