<<EventCalendar: izvajanje ni bilo uspešno [Macro instance has no attribute 'form'] (glej tudi dnevnik)>>