Koledar prireditev / 0

NASLOV

Simulacije razvoja medkristalnih razpok v nerjavnih jeklih

PREDAVATELJ

prof. dr. Leon Cizelj
Odsek za reaktorsko tehniko, Institut Jožef Stefan, Ljubljana, Slovenija

KDAJ

Sreda, 27. maja 2015, ob 13. uri , Velika predavalnica Instituta »Jožef Stefan«.

POVZETEK

Medkristalne napetostno-korozijske razpoke so najpogostejši vzrok za zamenjavo različne opreme v jedrskih elektrarnah po vsem svetu. Prizadele so predvsem nerjavna jekla in nikljeve zlitine z avstenitno strukturo. V zadnjih letih pa se vse pogosteje srečujemo tudi z napetostno korozijo, ki jo pospešujejo poškodbe zaradi obsevanja z nevtroni. Ta proces prizadene predvsem strukture v notranjosti reaktorja. Predstavili in osvetlili bomo večnivojske računalniške simulacije nastanka in razvoja medkristalnih poškodb, ki smo jih razvili v Odseku za reaktorsko tehniko IJS. Temeljijo na eksplicitnem modeliranju naključno oblikovanih in usmerjenih kristalnih zrn. Za popis sevalnih poškodb pa je potreben tudi pogled še nivo nižje, v samo dinamiko dislokacij. Tovrstne raziskave dobivajo nov zagon s pričetkom evropskega projekta SOTERIA, ki bo v okviru Obzorja 2020 potekal do leta 2018. Predavanje bo v slovenščini.