Keramične večplastne strukture z integriranimi votlinami

Keramične večplastne strukture z integriranimi votlinami
Skupina: Odsek za elektronsko keramiko

Keramični mikrosistemi so pomemben segment različnih sektorjev industrije, predvsem tam, kjer je potrebna integracija različnih funkcij, velika zanesljivost in delovanje v ekstremnih razmerah, kot so to na primer: medicina, biologija, kemija, avtomobilska industrija, aeronavtika itd. Pomemben del sistemov so keramične tri-dimenzionalne strukture (3D), ki jih v zadnjih letih izdelujejo tudi iz keramike z nizko temperaturo žganja, LTCC (Low Temperature Co-fired Ceramics).

Izdelava keramičnih večplastnih struktur, v katerih so odprte ali zaprte votline, je zahteven tehnološki postopek, ki je v literaturi slabo opisan. Obvladovanje postopkov izdelave, pri katerih ne pride do mehanskih deformacij ali kemijskih sprememb v večplastni keramični strukturi, je omogočilo tehnološki preboj pri raziskovalno-razvojnem delu na področju keramičnih mikrosistemov. Sodelovanje s partnerjema CO-NAMASTE, HIPOT-RR.