Ime strani: KTT / Sodelavci / Desno

Sodelavci projekta IJS Tehnološki transfer


Vodilni strokovni sodelavec
Koordinator RO
dr. Špela Stres, univ. dipl. fiz., univ. dipl. rež., spela.stres@ijs.si
Vodja projektov 'Komunikacija tehnologije', 'Transfer tehnologije IJS' ter 'Konkretni tehnološki projekti - Ciklotron'
Telefon: (01) 477 3224
Soba: C86A