K3 / TiringerDesno


URŠA TIRINGER, mag. kem., podiplomska študentka ( English )


K3-en/UrsaTiringer.jpg

Naslov:

Odsek za fizikalno in organsko kemijo
Institut "Jožef Stefan"
Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon:

+386 1 4773 426

Faks:

+386 1 4773 822

E-pošta:

ursa.tiringer@ijs.si