K3 / SekularacDesno


GAVRILO ŠEKULARAC, podiplomski študent ( English )


K3-en/GavriloSekularac.jpg

Naslov:

Odsek za fizikalno in organsko kemijo
Institut "Jožef Stefan"
Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon:

+386 1 4773 426

Faks:

+386 1 4773 822

E-pošta:

gavrilo.sekularac@ijs.si