K3 / MozinaDesno


ŠTEFAN MOŽINA, univ. dipl. kem., podiplomski študent ( English )


K3-en/StefanMozina.jpg

Naslov:

Odsek za fizikalno in organsko kemijo
Institut "Jožef Stefan"
Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon:

+386 1 4773 755

Faks:

+386 1 4773 822

E-mail:

stefan.mozina@ijs.si


Izobrazba

  • Diploma iz kemije, 2013 Univerza v Ljubljani

Znanstvena in poklicna kariera

  • 2013 – Mladi raziskovalec na Institutu "Jožef Stefan"

Znanstveni interesi

  • Uporaba dušikove kisline kot oksidanta pri oksidaciji alkoholov

  • Uporaba fluoriranih alkoholov kot aktivatorjev pri nitriranju aromatskih spojin

Objave
Dual Catalysis for aerobic oxidation of benzyl alcohols - nitric acid and fluorinated alcohol

http://dx.doi.org/10.1002/ejoc.201601339