K3 / MilosevDesno


Dr. INGRID MILOŠEV, vodja odseka, Znanstvena svetnica ( English )


K3-en/IngridMilosev.jpg

Naslov:

Odsek za fizikalno in organsko kemijo
Institut "Jožef Stefan"
Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon:

+386 1 4773 452, +386 1 4773 426

Faks:

+386 1 251 9385

E-pošta:

ingrid.milosev@ijs.si


Izobrazba

 • Doktorat iz kemije, 1993, Univerza v Ljubljani

 • Magisterij iz kemije, 1991, Univerza v Ljubljani

 • Diploma iz kemijske tehnologije, 1986, Univerza v Zagrebu, Hrvaška

Znanstvena in profesionalna kariera

 • 2010 – znanstvena svetnica na IJS

 • 2001 – 2010 – višja znanstvena sodelavka na IJS

 • 1997 – 2001 – znanstvena sodelavka na IJS

 • 1994 – 1997 – asistentka z doktoratom na IJS

 • 1987 – 1993 – mlada raziskovalka na IJS

 • 2005 – vodja Odseka za fizikalno in organsko kemijo na IJS

 • 2007 – članica Znanstvenega sveta IJS

 • 2001 – pomočnica direktorja za znanstvenoraziskovalno in pedagoško področje v Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Usposabljanja v tujini

 • Oddelek za kemijo, Univerza v Sherbrooke, Kanada, 1991 (3 mesece)

 • Inštitut za fizikalno kemijo in elektrokemijo, Univerza v Düsseldorfu, Nemčija, 1992–2002 (21 mesecev)

Mentorstvo in pedagoška dejavnost

Znanstveni interesi

 • Protikorozijska zaščita in funkcionalizacija kovinskih materialov (korozijski inhibitorji, konverzijske prevleke, sol-gel prevleke, samourejene prevleke, itd.)

 • Elektrokemijske lastnosti kovinskih materialov v različnih medijih in karakterizacija materialov

 • Študij in modifikacije kovinskih materialov za uporabo v biomedicinskih aplikacijah

 • Procesi obrabe in korozije na ortopedskih vsadkih in obproteznih bioloških vzorcih

Nagrade in priznanja

 • Individualne nagrade in priznanja:
  • 2016: Preglova nagrada Kemijskega inštituta za izjemne dosežke na področju kemije
   2011: Zoisovo priznanje Republike Slovenije za pomembne dosežke na področju biokompatibilnih materialov in eksperimentalne ortopedije
   2011: Plaketa za izjemen prispevek k povečanju ugleda in prepoznavnosti Ortopedske bolnišnice Valdoltra

  Skupne nagrade in priznanja:
  • 2016: zlato priznanje za mentorstvo na 50. srečanju mladih raziskovalcev Slovenije 2015 v organizaciji Zavoda za tehnično kulturo Slovenije za raziskovalno nalogo dijakov Gimnazije Novo mesto, mentorji P. Rodič, I. Milošev, J. Pust

   2015: zlato priznanje za mentorstvo na 49. srečanju mladih raziskovalcev Slovenije 2015 v organizaciji Zavoda za tehnično kulturo Slovenije za raziskovalno nalogo dijakov Gimnazije Novo mesto, mentorji P. Rodič, I. Milošev, J. Pust

   2013: Najboljša inovacija z največjim komercialnim potencialom iz javnih raziskovalnih institucij (Šesta mednarodna konference za prenos tehnologij & Dan Inovativnosti Gospodarske zbornice Slovenije), prispevek "Corrosion protection with hybrid sol-gel coatings: TMZ coating – the most recent approach of protection”, sodelavci odseka K3: P. Rodič, J. Iskra, B. Kapun, I. Milošev
   2012: Rektorjeva nagrado za naj inovacijo Univerze v Ljubljani, tretje mesto, prispevek »Hibridne sol-gel prevlek za zaščito pred korozijo aluminija in njegovih zlitin«, sodelavci odseka K3: P. Rodič, J. Iskra, B. Kapun, I. Milošev

Osebna bibliografija

 • Osebna bibliografija je dostopna na Cobiss.si; klikni tukaj in počakaj trenutek.

Izbrane publikacije

 1. I. Milošev, P. Rodič
  Cerium chloride and acetate salts as corrosion inhibitors for AA7075-T6 in sodium chloride solution
  Corrosion, 2016, vol. 72, str. 1021-1034

 2. I. Milošev, N. Kovačević, J. Kovač, A. Kokalj
  The roles of mercapto, benzene and methyl groups in the corrosion inhibition of imidazoles on copper: I. experimental characterization
  Corrosion Science, 2015, vol. 98, str. 107-118

 3. G. Žerjav, I. Milošev
  Protection of copper against corrosion by simulated urban rain by the combined action of benzotriazole, 2-mercaptobenzimidazole and stearic acid,
  Corrosion Science, 2015, vol. 98, str. 180-191

 4. I.Milošev, B. Kapun, P. Rodič, J. Iskra
  Hybrid sol-gel coatings based on zirconium(IV) propoxide and epoxysilane
  J. Sol-Gel Sci. Technol. 2015, vol. 74, str. 447-459

 5. M. Kulkarni, A. Mazare, E. Gongadze, Š. Perutkova, V. Kralj-Iglič, A. Iglič, I. Milošev, P. Schmuki, M. Mozetič
  Titanium nanostructures for biomedical applications
  Nanotechnology, 2015, vol. 26 (2015) str. 062002 (18 strani)

 6. P. Rodič, J. Iskra, I. Milošev
  Hybrid organic-inorganic sol-gel coatings for protection of AA7075-T6 alloy against corrosion in Harrison’s solution
  J. Sol-Gel Sci. Technol. 2014, vol. 70, str. 90-103.

 7. P. Rodič, I. Milošev
  Corrosion properties of UV cured hybrid sol-gel coatings on AA7075-T6 investigated under simulating aircraft conditions
  J. Electrochem. Soc., 2014, vol. 161, str. C412-C420

 8. I. Milošev, G. Žerjav, J.M. Calderon Moreno, M. Popa
  Electrochemical properties, chemical composition and thickness of passive film formed on novel Ti20Nb10Zr5Ta alloy
  Electrochim. acta , 2013, vol. 99, str. 176-189

 9. I. Milošev, J. Hmeljak, A. Cör
  Hyaluronic acid stimulates the formation of calcium phosphate on CoCrMo alloy in simulated physiological solution
  J. Mater. Sci., Mater. Med., 2013, vol. 24, no. 3, str. 555-571

 10. I. Milošev
  The effect of biomolecules on the behaviour of CoCrMo alloy in various simulated physiological solutions
  Electrochim. acta, 2012, vol. 78, str. 259-273.

 11. I. Milošev, Ž. Jovanović, J. B. Bajat, R. M. Jančić-Heinemann, V. B. Mišković-Stanković,
  Surface analysis and electrochemical behavior of aluminum pretreated by vinyltriethoxysilane films in mild NaCl solution
  J. Electrochem. Soc., 2012, vol. 159, no. 7, str. C303-C311

 12. I. Milošev, M. Metikoš-Huković, Ž. Petrović
  Influence of preparation methods on the properties of self-assembled films of octadecylphosphonate on Nitinol : XPS and EIS studies
  Mater. sci. eng., C, Biomim. mater., sens. syst., 2012, vol. 32, no. 8, str. 2604-2616.

 13. A. Kokalj, N. Kovačević, S. Peljhan, M. Finšgar, A. Lesar, I. Milošev
  Triazole, benzotriazole, and naphthotriazole as copper corrosion inhibitors. I., Molecular electronic and adsorption properties
  ChemPhysChem, 2011, vol. 12, no. 18, str. 3547-3555.

 14. I. Milošev
  Metallic materials for biomedical applications : laboratory and clinical studies
  Pure appl. chem., 2011, vol. 83, no. 2, str. 309-324

 15. A. Kokalj, S.Peljhan, M. Finšgar, I. Milošev
  What determines the inhibition effectiveness of ATA, BTAH, and BTAOH corrosion inhibitors on copper?
  J. Am. Chem. Soc., 2010, vol. 132, no. 46, str. 16657-16668