K3 / CebularDesno


KLARA ČEBULAR, univ. dipl. kem., podiplomska študentka ( English )


K3-en/KlaraCebular.jpg

Naslov:

Odsek za fizikalno in organsko kemijo
Institut "Jožef Stefan"
Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon:

+386 1 4773 338

Faks:

+386 1 4773 822

E-pošta:

klara.cebular@ijs.si


Izobrazba

  • Diploma iz kemije, 2014, FKKT, Univerza v Ljubljani

Znanstvena in poklicna kariera

  • 2014 – Mlada raziskovalka na Institutu "Jožef Stefan"

Znanstveni interesi

  • α-funkcionalizacija karbonilnih spojin s pomočjo zelene kemije

Osebna bibliografija

  • Osebna bibliografija je dostopna na Cobiss.si; klikni in počakaj trenutek.