Ime strani: Joanneum Research in IJS

PRVA IN TRETJA SKUPNA DELAVNICA JOANNEUM RESEARCH IN IJS

15. marca 2006 sta Joannuem Research iz Gradca in IJS podpisala sporazum o sodelovanju in s tem zasnovala temelje skupnega strateškega sodelovanja. Na operativni ravni so s tem sporazumom načrtovane skupne delavnice, v okviru katerih bi se doseglo sodelovanje na ravni institutov (JR) in odsekov (IJS). Cilj teh delavnic je medsebojna izmenjava informacij o raziskovalnih področjih posameznih institutov/odsekov, ki naj bi prispevala k oblikovanju novih možnosti sodelovanja pri skupnih raziskovalnih projektih.

V torek, 30. maja 2006, je na IJS potekala prva delavnica, na kateri so se predstavili instituti/odseki s področja informacijske in komunikacijske tehnologije, proizvodnje tehnologije, biomedicinske tehnologije in energetike. Delavnica je potekala v obliki predstavitev posameznih oddelkov, sledili so ogledi laboratorijev in Reaktorskega centra. Zaradi zelo zapolnjenega programa je bilo malo časa za sklepanje osebnih stikov in povezav, pa vendar sta kot posledica prve delavnice že potrjena dogovora za nadaljnja srečanja in s tem tudi možnost sodelovanja. 5. julija je predvidena druga delavnica in bo potekala v Gradcu.

Tretja delavnica je bila v ponedeljek, 18. septembra 2006, na IJS.

Predstavitev dejavnosti Joanneum Research (s prve in tretje delavnice) si lahko ogledate na http://www2.ijs.si/~joanneum/