Izgradnja sprejemnika signala s satelita Hot Bird 6

Izgradnja sprejemnika signala s satelita Hot Bird 6
Skupina: Odsek za komunikacijske sisteme

V okviru ESA-projekta SatProSi smo izdelali satelitski sprejemnik, ki smo ga sprva uporabili za merjenje moči signala s satelita Hotbird 6 na frekvenci 19,7 GHz, sedaj pa merimo moč signala s satelita ASTRA 3B na frekvenci 20,2 GHz.

Sprejemnik smo zasnovali v tehnologiji programskega radia SDR. Za izdelavo programske opreme smo uporabili odprtokodni paket GNU Radio, za zajem signala pa komercialno parabolično anteno premera 1,2 m in LNB, ki smo ju priključili na napravo USRP (Universal Software Radio Peripheral).

Sprejemnik je namenjen dolgotrajnemu spremljanju satelitskega nosilca in karakterizaciji propagacijskega kanala. Uporaba cenejših komponent je povzročala nestabilnost frekvence sprejetega signala, ki se je izražala v napaki pri merjenju sprejete moči. Problem frekvenčne nestabilnosti smo rešili z implementacijo posebne programske fazno ujete zanke PLL.

Rezultati meritev slabljenja sprejetega signala se ujemajo z izmerjeno količino padavin, z modelom za ovrednotenje scintilacije in s kumulativno porazdelitveno funkcijo padavin. Sistem, ki smo ga zgradili, je več kot desetkrat cenejši od profesionalnega, funkcijsko enakovrednega merilnika, ki ga lahko kupimo na trgu.

Dosežek potrjuje tudi uspeh študenta, ki je kot sodelavec projekta na mednarodni konferenci ERK 2012 s prispevkom na temo zasnovanega satelitskega sprejemnika med konkurenco 12 tekmovalcev dosegel 1. mesto.

Eksperiment je sedaj v fazi razširitve na tri merilna mesta v Sloveniji za merjenje prostorskega dobitka in je v takšni konfiguraciji eden prvih tovrstnih eksperimentov v Evropi.