Iz direktorjeve pisarne / Levo

REDNI DOGODKI
Seje Znanstvenega sveta so praviloma ob četrtkih sredi meseca ob 13.00.
Seje Poslovnega odbora se sklicujejo po potrebi, najmanj dvakrat letno.
Seje strokovnega sveta Elektronike in informacijskih tehnologij so vsak prvi petek ob 11.00.
Seje strokovnega sveta Kemije, materialov, biokemije in okolja so vsak prvi petek ob 13.00.
Seje strokovnega sveta Fizike in reaktorske tehnike so vsak drugi petek ob 11.00.
Seje kolegija direktorja so ob torkih ob 9.00.
Seje Komisije za jedrsko in sevalno problematiko so praviloma prvi petek v mesecu ob 12.30.