Ime strani: Institut in razvojne priložnosti Slovenije

Institut in razvojne priložnosti Slovenije

Program - torek, 21. 3. 2006

10.00-10.05

Uvodni nagovor

10.05-10.15

Od znanstvenega odkritja do uspešnega podjetja (dr. J. Pirš)

10.15-10.25

Kako prodati novo tehnologijo? (dr. L. Žlajpah)

10.25-10.35

Fuzijske raziskave - priložnosti Slovenije (dr. M. Čerček)

10.35-10.45

Multidisciplinarne raziskave, razvoj in izobraževanje - od doktorata do podjetja - Institut kot valilnica podjetij (dr. J. Lenarčič)

10.45-11.00

Odmor

11.00-11.10

Ukrepi MVZT za boljšo povezanost znanosti z visokim šolstvom in tehnologijo - oblikovanje visokošolskih inovacijskih središč (dr. J. Zupan, minister)

11.10-11.20

Znanost, visoko šolstvo in tehnologija v luči socialnih in ekonomskih reform RS (dr. J. P. Damijan, minister)

11.20-11.50

Vodena razprava

Ogledi laboratorijev Instituta