Informacijsko in novinarsko središče2 / vec / 1


Konferenca Informacijska družba 2007 in demografski problemi Slovenije


Konferenca je potekala zelo uspešno, za kar gre zahvala vsem sodelujočim, predvsem predsednikom konferenc, vabljenim govorcem, ministrici Mojci Kucler Dolinar, predsedniku prof. Mahniču, predavateljem, organizacijskemu in programskemu odboru in celotnemu Inštitutu. Posebej smo veseli, da je v okiru multikonference IS ga. ministrica prvič obiskala IJS, kar je izkoristila tudi za ogled nekaterih laboratorijev.

Letošnja udarna tema konference je bila posvečena demografiji kot enemu ključnih problemov slovenske družbe. Projekcije na IJS razvitih programov za napovedovanje kažejo, da bo Slovencev leta 2100 le še okoli 500-600.000. Že čez nekaj deset let bo število Slovencev oz. avtohtonih prebivalcev Slovenije padlo pod 50%. Verjetno pa bo zaradi migracije število prebivalcev Slovenije ostalo okoli 2 milijona. Analize ukrepov kažejo, da sta dve ključni usmeritvi, ki bi lahko rešili problem: ideal morajo biti 3. otroci, družini pa je potrebno dati bistveno boljši, ugodnejši status. Hkrati mora priti do premika v glavah – ne gre za 1% inflacije ali 1% manjšo plačo, gre za izumrtje naroda, če se ne bo nič bistvenega spremenilo. To ni hipotetično, ampak življenjsko vprašanje, kjer znanstveniki s programi analiziramo relacije in trende, ukrepanje pa ostaja v domeni odgovornih.

V letu 2007 je nagrado za življenjske dosežke na področju informacijske družbe dobil akademik prof. dr. Ivan Bratko.

Kontakt: Prof. dr. Matjaž Gams, Predsednik organizacijskega odbora multikonference Informacijska družba

ministrica2.jpg

Slika 1: Nova ministrica je kot slavnostna govornica na multikonferenci IS2007 tudi prvič obiskala Inštitut.

nagrada.jpg

Slika 2: Nagrada za življensko delo na področju informacijske družbe je bila podeljena sodelavcu Odseka za inteligentne sisteme, akademiku prof. dr. Ivanu Bratku.