Informacijsko in novinarsko središče2 / več / 4


Fuzija v Sloveniji in IJS - Snemanje za RTV Slovenija


Dr. Milan Čerček, vodja Slovenske fuzijske asociacije (SFA) Euratom MHEST je orisal vlogo slovenskih raziskovalcev v Evropskem fuzijskem programu in na kratko predstavil projekt ITER.

Informacijsko_in_novinarsko_središče2/več/4/slike/4a.jpg

Dr. Saša Novak (Odsek za nanostrukturne materiale) ob napravi za elektroforetsko depozicijo

Informacijsko_in_novinarsko_središče2/več/4/slike/1b.jpg

Dr. Goran Dražič (Odsek za nanostrukturne materiale) pri opazovanju vzorca v transmisijskem elektronskem mikroskopu

Informacijsko_in_novinarsko_središče2/več/4/slike/3a.jpg

Mlada raziskovalka Sabina Markelj ob ....

Informacijsko_in_novinarsko_središče2/več/4/slike/6a.jpg