Informacijsko in novinarsko središče1 / Desno2 / Staro


Delavnica za raziskovalce - menedžerje

LUI organizira delavnico za raziskovalce - menedžerje. Več o vsebini in načinu prijave ter ostalih informacijah v programu.


Konferenca o semenskem kapitalu

Z Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja (LUI) vabijo raziskovalce Instituta in mlade raziskovalce, da se 29. 1. 2009 udeležijo konference o semenskem kapitalu.


Drugi razpis Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) za raziskovalce začetnike - Razpis je namenjen podpori samostojnih raziskovalcev katere koli nacionalnosti na začetni stopnji kariere v višini do 2 mio EUR za dobo do 5 let. ERC bo podelili od 250 do 300 projektov s katerega koli raziskovalnega področja. Osnovno merilo izbora je znanstvena odličnost. Rok za oddajo predlogov projektov je 10. december 2008 za znanosti o življenju. Več informacij


Vabilo k sodelovanju na delavnico Bio Boot Camp

LUI vabi na delavnice Bio Boot Camp, ki jih bo od 3.do 7. 11. 2008 na LUI vodil prof. Michel Lepers (Univerza v Auvergneju, Francija), vse raziskovalce, ki jih zanima ustanavljanje biotehnoloških podjetij z informacijami o iskanju investitorjev za tovrstna podjetja in o tem, kako sodelovanje z njimi pomaga pri raziskovanju.

Delavnice so brezplačne, saj kotizacijo krije organizator (Eurobiobiz in LUI). Pri prijavi preko spletne strani je potrebno vplačati le 50 EUR (stroški vpisnine) Več informacij.


Recenzenti EFSA - S 5. junijem EFSA, v sodelovanju z državami članicami, poziva znanstvenike, ki si želijo sodelovati kot zunanji eksperti te organizacije, naj si podrobnosti preberejo na njihovi spletni strani, kjer se lahko tudi prijavijo z izpolnitvijo obrazca za prijavo, nato pa o prijavi obvestijo kontaktno točko za Slovenijo.


Podjetni raziskovalci - Ljubljanski univerzitetni inkubator (LUI) organizira program za mlade raziskovalke in raziskovalce, ki zajema podjetniško usposabljanje in vodenje pri pridobivanju finančnih virov za ustanovitev lastnega podjetja.

Program poteka v obliki treh modulov:

  • Modul I: Podjetništvo kot karierna pot raziskovalca (osnove podjetništva)
    Modul II: Kako od ideje do podjetja (temeljna znanja, ki jih potrebuje podjetnik raziskovalec)
    Modul III: Priprava poslovnega načrta in ustanovitev podjetja

Mladi raziskovalci po končanem programu prejmejo potrdilo o udeležbi na podjetniškem usposabljanju, saj z udeležbo na enem izmed modulov (modul I ali II) izpolnijo pogoj iz drugega odstavka 34. člena Pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah.


Mednarodna multikonferenca Informacijska družba - Tudi letos se bo na Institutu od 13. do 17. oktobra odvijala mednarodna multikonferenca Informacijska druzba (http://is.ijs.si) - tokrat že 11. zapored. Pozivamo vas, da prispevke pošljete vodjem posameznih konferenc (http://is.ijs.si/conf_slo.html). Prijazno vabljeni k sodelovanju!


Nova institutska restavracija čez poletje zapira vrata ob 14h. Ali prilagajajo delovni čas naročniku?


Znanstveni svet Instituta je obravnaval in Agenciji za raziskovalno dejavnost Slovenije na njen poziv poslal pripombe na metodologijo vrednotenja znanstvenoraziskovalnega dela. Pripombe je podprla tudi Univerza v Novi Gorici. Dodatne informacije: jadran.lenarcic@ijs.si .