Informacijsko in novinarsko središče / Srednje / Staro


IJS na VALU 202 - Ob akciji z dne 1. februarja 2007, ko naj bi vsa gospodinjstva med 19.55 in 20. uro ugasila luči in s tem opozorila na pomen varčevanja z energijo, je v Valovski izvidnici v petek, 2. februarja, nastopil mag. Tomaž Fatur, vodja Centra za energetsko učinkovitost. V pogovoru z novinarjem Damjanom Zorcem je poudaril, da so na dan omenjene akcije ugotovili 10 odstotkov manjšo porabo energije, kar gre gotovo pripisati tudi odzivu ljudi. Sicer pa Slovenija v primerjavi z drugimi državami glede porabe energije ni prav nič varčna in je povsem primerljiva z Združenimi državami Amerike, ki jo vsi predstavljamo kot potrošno državo. Dejstvo je, da raba energije v zadnjem času preveč narašča, zato je že zdaj nujno ukrepati.